ดาวเคราะห์นอกระบบ Janssen (“ยานเซิน“) ในระบบดาว 55 Cancri ของหมู่ดาวกรกฎ มีชั้นบรรยากาศแบบเดียวกับโลกเรา

ไกลออกไป 41 ปีแสงในหมู่ดาวกรก เป็นที่ตั้งของระบบดาว 55 Cancri ซึ่งมีดาวเคราะห์โคจรอยู่ 5 ดวง และดวงที่เราสนใจคือดวงที่อยู่ในลำดับ e หรือ 55 Cancri e

ดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ เป็นดาวฤกษ์ 2 ดวงคู่กัน ดวงใหญ่เป็นชนิด G8V แบบเดียวกับดวงอาทิตย์ของเราและมีขนาดพอๆกันกับดวงอาทิตย์ของเราด้วย  ดาวฤกษ์ดวงนี้มีชื่อเรียกว่า 55 Cancri A หรือ โคเปอร์นิคัส ส่วนอีกดวงซึ่งมีขนาดเล็กกว่า เป็นดาวฤกษ์ชนิดดาวแคระแดง มีชื่อเรียกว่า 55 Cancri B

ดาวเคราะห์นอกระบบ  55 Cancri e ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ชาวเนเธอแลนด์  Zacharias Janssen  มีขนาดรัศมีใหญ่กว่าโลกราว 2 เท่าและมีมวลมากกว่าโลก 8.63 ± 0.35 เท่า โคจรแบบไทดัลล็อก นั่นคือหันหน้าเดียวหาดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบตลอดเวลา ทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีฝั่งกลางวันและฝั่งกลางคืนตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยระยะห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ 0.015 AU ถือว่าใกล้กว่าระยะระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ถึง 25 เท่า ทำให้เกิดความร้อนต่อผิวดาวอย่างมาก โดยวัดอุณหภูมิฝั่งกลางวันได้ 2,300 °C และอุณหภูมิฝั่งกลางคืนตกราว 1,300°C-1,400°C นั่นคือต่างกันราว 1,000°C

อุณหภูมิ 1,000°C นั้นเราอาจนึกว่ามากหากเทียบกับโลกเรา แต่ที่จริงเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วไม่มาก และความต่างไม่มากระหว่างด้านที่โดนแสงตลอดเวลากับด้านที่ไม่ถูกแสงเลย เป็นการยืนยันว่าดาวเคราะห์ Janssen (“ยานเซิน”) นี้ มีระบบบรรยากาศ ลองดูในระบบสุริยะเรา จะพบเหตุการณ์นี้ชัดเจนจากดาวพุธที่ด้านกลางวันร้อนจัดแต่ด้านกลางคืนหนาวเย็นติดลบเป็นร้อยองศาเพราะไม่มีบรรยากาศ แต่สำหรับดาวศุกร์หรือโลก อุณภูมิสองด้านจะไม่ต่างกันมาก และนี่คือสิ่งที่นักวิจัยถือเป็นข้อสันนิษฐานว่า “ดาวเคราะห์นอกระบบ  55 Cancri e มีชั้นบรรยากาศแบบโลกเราแน่นอน”

การค้นพบนี้ตีพิมพ์ลงใน Astronomical Journal (arXiv.org preprint)

ที่มา http://www.sci-news.com/astronomy/super-earth-55-cancri-e-thick-earth-like-atmosphere-05446.html
https://en.wikipedia.org/wiki/55_Cancri