ผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ R5 เริ่มมีความหวัง เมื่อยานต้านไว้รัสตัวใหม่ได้ผลชัดเจนที่จะหยุดไวรัสได้

ยาต้านไวรัสเอดส์แบบฉีดนี้ ชื่อว่า PRO140 หรือ โปรวันโฟตี้ เป็นโปรตีนภูมิต้านทานที่มุ่งไป “ปิดประตู” ไม่ให้ไวรัส HIV เข้าไปในเซลภูมิคุ้นกันได้

ที่ผิวเซลภูมิคุ้มกันเราจะมีโปรตีน CCR5 อยู่ โปรตีนนี้มีความสำคัญมากต่อไวรัส HIV เนื่องจากไวรัสต้องอาศัยโปรตีน CCR5 เป็นตัวยึดเกาะเพื่อส่งตัวเองเข้าไปภายในเซลล์ ดังนั้นถ้าโปรตีน CCR5 บนผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันไม่ยอมให้ไวรัสเข้ามาเกาะ ไวรัสก็ไม่สามารถเข้าไปทำลายภายในเซลล์ได้ ดูคลิปการทำงานของ PRO140 

การศึกษาล่าสุดเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของยา ทีมวิจัยแห่งบริษัทผู้พัฒนายาตัวนี้พบว่ายา PRO140 สามารถลดปริมาณไวรัสเอชไอวีในร่างกายผู้ติดเชื้อลงได้อย่างมาก จนไม่สามารถตรวจพบเชื้อในกระเเสเลือดของผู้ป่วย 98 %จากทั้งหมดนานอย่างน้อย 1 เดือน

หลังได้รับยาต้านไวรัสแบบฉีด ผู้ติดเชื้อเอชไอวีบางคนพบว่าโรคเข้าขั้นเกือบสงบนานถึง 11 เดือนติดต่อกัน ยาต้านไวรัสแบบฉีดชนิดนี้พัฒนาขึ้นมาใช้กับเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ R5 เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นไวรัสที่พบใน 85% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลันและใน 50% ของผู้ติดเชื้อระยะ AIDS

การทดสอบยานี้ยังดำเนินต่อไปในช่วงนี้เพื่อหาผลข้างเคียงและทดสอบประสิทธิภาพให้แน่ใจ และหากผ่านการทดสอบ บริษั CytoDyn  ผู้ผลิตประกาศว่าจะวางตลอดยานี้ในอีก 2 ปีข้างน้าในรูปแบบยาฉีดชนิดสัปดาห์ละครั้ง

 

เครดิตภาพและคลิปจาก CytoDyn
เรียบเรียงโดย @MrVop