ระบบสุริยะเรา ยังมีดาวเคราะห์แคระที่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออีก 1 ดวง

ระบบสุริยะเวลานี้แยกบริวารดวงอาทิตย์ที่มีลักษณะกลมหรือเกือบกลมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือดาวเคราะห์ทั้ง 8 ที่เราคุ้นเคย อันได้แก่ดาวพุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัส เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน กลุ่มหลังคือดาวเคราะห์แคระจำนวนมาก โดยมี 6 ดวงแรกที่มีขนาดใหญ่สุดนำขบวนมาด้วยพลูโตที่โดนย้ายมาจากกลุ่มแรก ตามมาด้วย อีริส ซีริส เฮาเมอา มาคีมาคี และดวงสุดท้ายในกลุ่มคือ ดาวเคราะห์แคระนิรนาม

นิรนาม ? ถูกต้อง เรายังมีดาวเคราะห์แคระที่ไม่มีชื่อเรียกอีก 1 ดวง และมันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในกลุ่มของดาวเคราะห์แคระทั้งหมดด้วย มันมีแต่โค้ดเนมที่ตั้งไว้ตอนค้นพบว่า 2007 OR10 แต่ยังไม่มีชื่อเรียกจริงจัง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,535 กิโลเมตร ใหญ่รองลงมาจากดาวพลูโต และดาวอีรีส

มองจากโค้ดเนมซึ่งตั้งเป็นเลขของปีที่ค้นพบ จะพบว่าโลกรู้จักดาวเคราะห์แคระนิรนามดวงนี้ในปี 2007 (อักษร O หมายถึงปักษ์หลังของเดือนกรกฏาคม) หลังการค้นพบดาวเคราะห์แคระอีริส 4 ปี (อีริสมีโค้ดเนมเดิมว่า 2003 UB313) เหตุที่เพิ่งมาพบในระยะหลังนี้เนื่องเพราะ 2007 OR10 นี้อยู่ไกลจากดาวพลูโตออกไปอีกมาก และมีผิวดาวค่อนข้างมืด ทำให้การตรวจพบด้วยกล้องดูดาวบนผิวโลกเป็นไปยากมาก  Michael E. Brown หนึ่งในกลุ่มนักดาราศาสตร์ผู้ค้นพบตั้งชื่อเล่นมันว่า “สโนว์ไวท์” ซึงก็ต้องรอชื่อจริงที่ตั้งมาจาก สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล หรือ IAU ( International Astronomical Union) ต่อไป

อ้างอิง http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6509
เรียบเรียงโดย @MrVop