สิ้นสุดการรอคอย วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมีการใช้งานจริงแล้วใน 2 ประเทศ

ฟิลิปปินส์และเม็กซิโก ได้เป๋น 2 ประเทศแรกในโลกที่ประชาชนจะได้รับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก    Dengvaxia  จากบริษัท Sanofi Pasteur ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง 93% ในการป้องกันไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 ชนิด (ขายนะ ไม่ได้แจก)

วัคซีนตัวนี้ต้องฉีดรวมกัน 3 เข็มในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ในกลุ่มเสี่ยงคือประชากรช่วงอายุตั้งแต่ 9 ปี – 45 ปี

Dr. Joselito Santa Ana หัวหน้าแผนกพัฒนาวัคซีนของ Sanofi Pasteur แนะนำว่าหากมีการใช้วัคซีนควบคู่ไปกับการควบคุมการเกิดของยุงลาย จะทำให้การเกิดโรคลดลงถึง 25% ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

ปัญหาใหญ่คือ “ราคา” เนื่องจากวัคซีนตัวนี้ใช้เวลาพัฒนานานถึง 25 ปีทำให้ราคาค่อนข้างสูงสำหรับประชากรในประเทศที่มีการระบาดในอาเชียน รัฐบาลของประเทศต่างๆควรหาหนทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนนี้ในราคาเหมาะสม

ตามข้อมูลจาก WHO นั้น ชี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 30 เท่าตัวในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และประมาณว่ามีคนติดเชื้อไข้เลือดออกทั่วโลกปีละราว 400 ล้านคนในปัจจุบัน

อ้างอิง http://www.techtimes.com/articles/119701/20151228/philippines-joins-mexico-in-approving-vaccine-for-dengue-fever-while-cases-spike-in-hawaii.htm
http://www.sanofipasteur.com/en/articles/sanofi-pasteur-dengue-vaccine-approved-in-the-philippines.aspx
http://www.sanofipasteur.com/en/articles/dengvaxia-world-s-first-dengue-vaccine-approved-in-mexico.aspx

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย) โทร 02 264 9999
เรียบเรียงโดย @MrVop