นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Imperial College ในลอนดอน ร่วมกับ DNA Electronics  พัฒนาเครื่องมือทดสอบเชื้อ HIV ที่ใช้ตัวอย่างเลือดเพียง 1 หยด และนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ทแบบ USB แสนสะดวกและรวดเร็ว นั่นคือท่านจะสามารถทราบผลวิเคราะห์เชิ้อในครึ่งชั่วโมง และมันเป็นความลับที่คุณรู้คนเดียว

อีกเรื่องที่เหมาะกับอุปกรณ์นี้คือใช้สำหรับผู้ติดเชื้อที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อุปกรณ์ดังกล่าวจะตรวจหาเชื้อ HIV ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทีมงานยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากำลังสร้างเครื่องมือลักษณะเดียวกันนี้ ที่สามารถตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบอีกด้วย

งานวิจัยนี้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports

เพิ่มเติม https://www.mdtmag.com/news/2016/11/hiv-test-performed-usb-stick
http://phys.org/news/2016-11-scientists-hiv-usb.html
เรียบเรียงโดย @MrVop