1443528799619555

The second prototype of Hadeel’s SignLanguageGlove. Image: Hadeel Ayoub

Hadeel Ayoub (ทวิตเตอร์ @HadeelAyoub ) ดีไซน์เนอร์และมีเดียอาร์ทิสต์สาวชาวซาอุฯ ต้องการสร้างสะพานเชื่อมเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างคนปกติกับคนที่มีปัญหาทางการได้ยิน และหลังจากพยายามมาหลายปี เธอก็ได้สร้างต้นแบบของถุงมือวิเศษที่สามารถแปลภาษามือของคนที่มีปัญหาทางการได้ยินมาเป็นเสียงและตัวอักษรได้สำเร็จ

ถุงมือนี้จะแปลภาษามือของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินผ่านระบบไวเลสไร้สาย ไปเข้าแอพในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเบล็ต แอพจะแสดงทั้งอักษรให้เสียงพูดออกมา  ทำให้คนปกติซึ่งเป็นใครก็ได้ที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษามือ สามารถสื่อสารกับคนที่มีปัญหาทางการได้ยินได้โดยสะดวก

ภายในถุงมือประกอบด้วยเซนเซอร์ความไวสูง 5 ตัวแยกไปตามนิ้วมือทั้ง 5 เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วของผู้สวมใส่ แล้วนำสัญญาณไฟฟ้าไปเข้าตัวรวมสัญญาณที่กลางผ่ามือ จากนั้นสัญญาณจะถูกส่งเข้าสู่ชิพ text-to-speech ที่เธอออกแบบชึ้นมาล่าสุด หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องแอพลิเคชันว่าจะจัดการอยา่งไรต่อไป

Ayoub ยังพัฒนาถุงมือต้นแบบนี้ต่อไปเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและสมบูรณ์แบบ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีทุกวันนี้และน้ำใจของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าหญิงชายทำงานในสาขาใดก็สามารถช่วยเหลือสังคมโลกให้ดีขึ้นได้แบบนี้

เครดิตภาพ-เรื่อง http://motherboard.vice.com/read/this-smart-glove-translates-sign-language-to-text-and-speech
เรียบเรียงโดย @MrVop