นักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจำลองเผยโฉมดอกไม้สายพันธุ์แรกของโลก

เราอาจจะคุ้นเคยกับดอกไม้ที่สามารถหาดูได้ทั่วๆไปในทุกวันนี้ ซึ่งหารู้ไม่ว่าดอกไม้ดังกล่าวได้ผ่านการวิวัฒนาการมาเป็นเวลาช้านานกว่า 140 ล้านปีจนมีรูปร่างลักษณะแบบเดียวกับที่พบเห็นในปัจจุบัน มันจึงเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าบรรพบุรุษของดอกไม้เหล่านี้จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ดังนั้นในการหาคำตอบนักวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการวิวัฒนาการของดอกไม้ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้เพื่อทำแบบจำลองของดอกไม้สายพันธุ์แรกของโลกขึ้นมา

ในการสร้างแบบจำลองของดอกไม้ดอกแรกขึ้นมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของดอกไม้ในปัจจุบันกว่า 792 สายพันธุ์ เพื่อสืบย้อนกลับไปยังลักษณะกลีบดอกและกลีบเลี้ยงของดอกไม้สายพันธุ์แรก แต่ความยากของการสร้างแบบจำลองในครั้งนี้ก็คือโดยปกติแล้วดอกไม้จะสามารถจำแนกออกมาได้ตามส่วนประกอบของดอกเป็นดอกสมบูรณ์และดอกไม่สมบูรณ์ และสามารถจำแนกตามลักษณะของเพศเป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ ซึ่งการจำแนกลักษณะดังกล่าวนับเป็นเรื่องยากในการสร้างแบบจำลอง เพราะเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าดอกไม้สายพันธุ์แรกจัดเป็นดอกไม้ประเภทใดนั่นเอง ทั้งยังไม่สามารถทราบลักษณะการขยายพันธุ์ของมันอีกด้วย

โดยภาพที่ได้จากการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราพบว่ามันเป็นดอกไม้ที่มีการจัดเรียงของกลีบดอกเป็นวง คล้ายกับดอกลิลลี่ และมีการเรียงตัวซ้อนกันขึ้นไปคล้ายกับดอกบัวและจากการศึกษาเพิ่มเติมทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ทราบเพิ่มอีกว่าส่วนประกอบอื่นๆของดอกไม้เช่นกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรตัวผู้ มักจะมีการจัดเรียงตัวแบบเป็นวงมากกว่าเป็นชั้น ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้ได้ภาพของดอกไม้สายพันธุ์แรกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา

_97142663_flower_double

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างแบบจำลองขึ้นมาได้ แต่ปัญหาหลักที่พวกเขายังคงไม่รู้คำตอบก็คือลักษณะเพศของดอกไม้สายพันธุ์แรกว่าเป็นเช่นไร มันอาจเป็นได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ ซึ่งนั่นอาจจำเป็นต้องนำแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบกับซากฟอสซิลของดอกไม้โบราณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

ที่มา http://www.bbc.com/news/science-environment-40780491
เรียบเรียงโดย @MrVop