พบวิธีลดจำนวนยุงโดยแพร่ยุงตัวผู้ที่เป็นหมันออกสู่ธรรมชาติ

201602031800441-20050719124019

รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์

ยุงลาย เป็นพาหะของไวรัสเดงกี่ ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก ไวรัสชิคุนกุนยา รวมทั้งเป็นพาหะของไวรัสซิกาที่กำลังระบาดหนักในอเมริกาใต้เวลานี้

แต่ยุงลาย 1 ตัวนำเชื้อไวรัสไปได้แค่ 1 ชนิด ในเมืองไทย ยุงลายเกือบทั้งหมดนำเชื้อไวรัสเดงกี่ ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก

ล่าสุด รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะ และโรคที่นำโดยพาหะ (CVVD)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยจนประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ยุงตัวผู้ที่เป็นหมัน เรียกชื่อว่า “TH AB” ซึ่งหากนำไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่เป็นยุงลายบ้านทั่วไป ซึลูกที่ออกมาก็จะเป็นหมันไปด้วย   ซึ่งจะทำให้ควบคุมปริมาณยุงลายได้

ขณะนี้อยู่ระหว่างเพาะเพิ่มจำนวนให้มากพอ และภายใน 2-3 เดือนนี้จะนำไปปล่อยในพื้นที่นำร่องที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งหากสำเร็จก็จะถือเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถคุมกำเนิดยุงลายได้ผล

ทางด้านนักวิชาการอีกท่านหนึ่ง คือ รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ นักวิจัยภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงกรณีการศึกษาวิจัยทำหมันยุงลายตัวผู้ เพื่อไม่ให้ผสมพันธุ์ และแพร่ประชากรยุงลาย รวมถึงการตัดแต่งพันธุกรรมยุงลาย ว่า ที่ผ่านมามีการทำในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ซึ่งผลออกมาพบว่าสามารถควบคุมปริมาณยุงได้ดี เนื่องจากเป็นการทดลองแบบจำกัดพื้นที่ แต่ยังไม่มีการปล่อยออกสู่ธรรมชาติ เพราะยังต้องมีการศึกษาอีกมาก เช่น ต้องปล่อยยุงที่เป็นหมันออกสู่ธรรมชาติจำนวนมากเพียงใด ต้องปล่อยซ้ำมากน้อยเพียงใด จึงจะไปแย่งชิงการผสมพันธุ์กับตัวเมียได้ และยุงที่มีการทำหมัน หรือตัดแต่งพันธุกรรม จะแข็งแรงพอที่จะอยู่ในธรรมชาติมากแค่ไหน รวมถึงปล่อยแล้วจะควบคุมอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยไปแล้วจะกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ ส่วนตัวเห็นว่าถ้าทำในเกาะปิดก็สามารถทำได้ เพราะมีขอบเขตที่ชัดเจน ส่วนเมืองไทยมีการศึกษาเรื่องนี้บ้าง แต่ยังไม่มีการปล่อยสู่ธรรมชาติ แต่มีบางประเทศที่มีการปล่อยออกสู่ธรรมชาติบ้างแล้ว แต่เป็นเพียงวงจำกัด“

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ ยืนยันว่ายุงหลายตัวผู้ที่เป็นหมันนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากไม่ได้มีการดัดแปลงพันธุกรรม แต่เป็นการใช้เทคนิคทางชีวภาพเท่านั้น เทคนิคคือ นำแบคทีเรียของยุงลายสวน และยุงรำคาญ มาพัฒนาและใส่ลงไปในยุงลายบ้าน โดยเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะมีความต้านทานต่อโรคไข้เลือดออกได้ จากนั้นได้นำมาฉายรังสีเพื่อให้ยุงเป็นหมัน

รศ.ปัทมาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลกและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ที่จะจัดงานประชุมควบคุมโรคที่ประเทศบราซิล ในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เชิญทีมวิจัยไปด้วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ด้วย

อ้างอิง http://www.matichon.co.th/news/24985

http://www.dailynews.co.th/politics/377292