ยาน SOHO หรือ Solar and Heliospheric Observatory ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนธันวาคม ปี 1995 และนับจนถึงปีนี้ก็ครบ 20 ปีที่ยานได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังดวงอาทิตย์ผ่านทางอุปกรณ์หลายชิ้นที่ติดตั้งบนตัวยาน

หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญคือกล้องมองดวงอาทิตย์ในย่านคลื่นแสง UV ที่เรียกว่า EIT 284 ซึ่งจะถ่ายภาพบรรยากาศชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนที่มีอุณหภูมิสูงราว 2 ล้านองศา (สูงกว่าผิวดวงอาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิไม่เกิน 6 พันองศา) และหลังจากเวลาผ่านไป 20 ปีนับจาก 1996 ถึงปีนี้ ภาพดวงอาทิตย์ 20 ภาพ ก็ถูกนำมารวมกันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นปฏิกิริยาในรอบวัฏจักรสุริยะ

จากภาพจะเห็นช่วงปี 1996 และ 1997 ซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมน้อยที่สุด จากจำนวนจุดดับที่มีน้อยที่สุด และเริ่มปรากฏการปะทุมากขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนจุดดับที่ทวีจำนวนมากขึ้น  จากนั้นก็เริ่มเบาลงอีกครั้งในช่วงปี 2006-2009 แล้วเริ่มมีจำนวนของการปะทุมากขึ้นอีกในปีต่อมาจนปัจจุบัน

บรรยากาศโลกปิดกั้นรังสี UV ไว้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นผลดีมากต่อชีวิตบนโลก แต่ทำให้การสังเกตเพื่อเฝ้าระวังภัยจำพวกมวล CME และพายุสุริยะไม่เป็นผล จึงต้องมีการส่งยานอวกาศเช่น SOHO หรือลำที่ใหม่กว่าอย่าง SDO  และใหม่ล่าสุดอย่างยาน DSCOVR ขึ้นไปเฝ้ามอง

อ้างอิง http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/
เรียบเรียงโดย @MrVop