แบบการประเมินสภาพอากาศโลกอัพเดทล่าสุดปักษ์หลังของเดือนมีนาคม คาดการณฺ์ถึงช่วงถัดไปของปีนับตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไป โลกจะอยู่ในสภาพอากาศปกติหรือนูทรัลไปอีก 4 เดือน นั้นคือไปถึงเดือนสิงหาคม สภาพแบบนี้ส่งผลให้ฝนในเมืองไทยตกในปริมาณปานกลาง นั่นหมายถึงโอกาสที่จะพบภัยแล้งยังมีอยู่ เหตุจากน้ำที่สะสมในเขื่อนต่างๆนั้นมีไม่พอ ทางการต้องวางแผนในการประชาสัมพันธ์เรื่องปลูกข้าวนาปรังให้ดี ถัดจากสิงหาคมเป็นต้นไป สัญญาณการเกิดเอลนีโญเริ่มปรากฏ ซึ่งหากยังเป็นไปในแนวทางนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าปีต่อไปคือ 2562 โลกอา่จเข้าสู่เอลนีโญอีกครั้งนั่นหมายถึงฝนตกน้อยลงไปอีก จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่จะต้องวางแผนรับมือให้ทันท่วงที ส่วนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนนั้น ในเบื้องต้นพยากรณ์ไว้ว่ามีจำนวนการเกิดตามปกติ ไม่ได้เกิดมากจนมีโอกาสเข้าไทยพาเอาน้ำมาให้สะสม

เรียบเรียงโดย @MrVop