บนโลกของเรามีแมลงจำนวนมากที่สามารถปล่อยสารพิษเข้าไปในเหยื่อได้หลังจากกัดหรือต่อย ทำให้เหยื่อทรมานจากความเจ็บปวดแสนสาหัสหรือสามารถทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตได้ เนื่องจากพิษของแมลงเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาท จึงเป็นที่สนใจของนักวิจัยที่ต้องการนำพิษของแมลงเหล่านี้มาทำการศึกษา ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาพิษของผึ้งและตัวต่อเพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของพิษที่มีต่อระบบประสาทของเหยื่อ และนี่จะเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยได้ทำการศึกษาพิษของมดวัว (Bull Ant) ที่สามารถสร้างสารพิษที่มีการทำงานคล้ายกับพิษของผึ้งกับตัวต่อขึ้นมาได้ เพื่อที่จะหาแนวทางใหม่ของการรักษาความเจ็บปวดในมนุษย์ไปพร้อมๆกับทำความเข้าใจการทำงานของระบบประสาทมนุษย์

ทีมนักวิจัยจาก  University of Queensland และ University of Sydney ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบในพิษของมดวัวซึ่งเป็นมดสายพันธุ์โบราณในออสเตรเลียตะวันออกที่สามารถกัดได้เจ็บที่สุดในโลก โดยพิษของมดชนิดนี้จะทำให้เหยื่อที่ถูกกัดมีอาการปวดและแสบร้อนบริเวณรอยกัดจากนั้นอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชีวิต ผลจากการศึกษาพิษของมดชนิดนี้จากนักวิจัยทำให้เราพบว่าพิษชนิดนี้มีความสามารถในการสั่งการระบบประสาทของมนุษย์ให้รู้สึกเจ็บปวดได้อย่างมาก เนื่องจากมันประกอบไปด้วยสารพิษที่เรียกว่าพิษเปปไทด์ (peptide toxin) ซึ่งคล้ายกับที่พบในพิษของผึ้งและตัวต่อ โดยการศึกษาการทำงานของสารพิษชนิดนี้จะสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการทำงานของระบบประสาทมนุษย์ได้มากขึ้นที่จะสามารถนำไปต่อยอดสู่การรักษาอาการเจ็บปวดด้วยวิธีการใหม่ๆได้

หากการศึกษาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เราอาจมียาแก้ปวดชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมออกมาให้ใช้งานก็เป็นได้ เนื่องจากหากเราสามารถเข้าใจได้ว่าความเจ็บมีรูปแบบการเดินทางในระบบประสาทอย่างไรก็จะสามารถออกแบบยาที่สามารถยับยั้งการส่งกระแสประสาทจากความเจ็บปวดได้โดยตรง

ที่มา sci-news.com
เรียบเรียงโดย @MrVop