ภาพดาวเทียมเวลาไทย 07:30 วันที่ 21 ส.ค.59 ของ NOAA  แสดงให้เห็นการเคลื่อนตัวเข้าใกล้กันของพายุโซนร้อน 2 ลูกคือ พายุโซนร้อน 10W มินดุลเล (MINDULLE) ใกล้หมู่เกาะโอกาซาวารา และ พายุโซนร้อน  12W ไลออนร็อก (LIONROCK) ใกล้ชยฝั่งด้านใต้ของญี่ปุ่น

ซึ่งหากศูนย์กลางพายุโซนร้อนทั้ง 2 ลูกเข้าใกล้กันเกิน 1,400 กิโลเมตร  สุดท้ายอาจรวมกัน (Merge) กลายเป็นพายุใหญ่ลูกเดียว เรียกว่า ปรากฏการณ์ ฟูจิวารา บัญัญติโดยนักอุตุนิยมวิทยาชาวญี่ปุ่น Sakuhei Fujiwhara

ตัวอย่างของคู่พายุ ที่เกิดปรากฏการณ์ ฟูจิวารา เช่น

  • พายุโซนร้อน Yule และ พายุดีเปรสชัน 16W ในปี 1997 (ไดอะแกรมด้านบน)
  • พายุเฮอริเคน Kirsten และ Ione ในปี 1974
  • ไต้ฝุ่น Pat และ พายุโซนร้อน Ruth ในปี 1994
  • ไต้ฝุ่น Nida และ พายุดีเปรสชัน 27W ในปี 1994
  • ไต้ฝุ่น เทมบิน และ บ่อละเวน ในปี 2012

 

เรียบเรียงโดย @MrVop