กัง ซัน (Gang Sun) นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส เเละทีมร่วมงาน ได้พัฒนาแผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตยาฆ่าเชื้อโรคนั่นคือสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ออกมาได้เองเมื่อได้รับ UV อ่อนๆ เช่นแสงแดด

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H₂O₂) เป็นยาฆ่าเชื้อโรคครอบจักรวาล สามารถฆ่าเชื้อได้แทบทุกชนิดตั้งแต่แบคทีเรียไปถึงไวรัส เมื่อกลายเป็นสารเคลือบชุดคลุมเจ้าหน้าที่ทางการเเพทย์ก็จะทำให้เกิดประโยชร์สูงในการป้องกันการการติดเชื้อขณะที่ออกทำงานในภาคสนาม เป็นการหยุดการแพร่เชื้อออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ Emerging infectious diseases (EIDs) ซึ่งกลไกการทำงานของชุดคลุมที่ผลิตมาจากพลาสติกพิเศษนี้คือการใช้แสง UV อ่อนๆในการกระตุ้นให้มีการปล่อยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมา ที่แม้จะมีปริมาณน้อย เเต่ก็เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างแน่นอน

หลังจากถูกแสงแดดนานระยะหนึ่ง พลาสติกนี้จะเก็บพลังงานเอาไว้จนสามารถใช้ในการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมาเรื่อยๆแม้ในยามค่ำคืนหลังจากนั้น ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการเเพทย์ที่ต้องเข้าไปรักษาคนไข้ในเขตระบาดของโรคมีความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่ทางการเเพทย์เคยเสียขีวิตเพราะติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปกว่า 500 รายช่วงการระบาดของเชื้ออีโบลาในปี 2004)

ในอนาคตอาจมีการพัฒนาแผ่นพลาสติกนี้เพื่อใข้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร เพื่อช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อเเบคทีเรียไปในตัว

ผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances 

อ้างอิง http://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaar5931
เรียบเรียงโดย @MrVop