เต่าทะเลสามารถมีอายุยืนได้ถึง 80 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีช่วงวัยเจริญพันธุ์ที่มีช่วงยาวนานหลายสิบปี แต่จะไม่มีวันนั้นหากลูกเต่าไม่อาจรอดชีวิตไปจนโตได้

ผลวิจัยล่าสุดจากทีมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล องค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (CSIRO) สำนักงานออสเตรเลีย ชี้ว่า หากลูกเต่าทะเล กินขยะพลาสติกในมหาสมุทรกชิ้นเล็ก ๆ เข้าไปเพียงชิ้นเดียว ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะต้องเสียชีวิตสูงถึง 22% และหากลูกเต่ากินพลาสติกขนาดจิ๋วดังกล่าวเข้าไป 14 ชิ้น ความเสี่ยงที่จะต้องเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอีกเป็น 50%

และหากในท้องเต่ามีพลาสติกรวมกันเกินกว่า 200 ชิ้น เต่าตัวนั้นจะต้องเสียชีวิตลงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเต่าในวัยใด ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ เนื่องจากทางเดินอาหารอุดตัน

และเต่ายิ่งเด็กก็ยิ่งกินผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากความอ่อนประสบการณ์ในการแยกแยะสิ่งที่เป็นอาหารออกจากสิ่งที่กินไม่ได้ และลูกเต่ามักจะลอยไปตามกระแสคลื่นที่พัดพามันออกห่างจากฝั่ง เนื่องจากยังไม่มีกำลังว่ายทวนน้ำ ก็ทำให้ยิ่งมีโอกาสพบกับแพขยะกลางมหาสมุทรมากกว่าเต่าที่โตแล้ว ซึ่งประสบการณสอนให้มันหากินหญ้าทะเลและสัตว์น้ำมีเปลือกแข็งกินอยู่ตามชายฝั่งมากกว่า

ทีมงานตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นในวารสาร Scientific Reports

เรียบเรียงโดย @MrVop