นักดาราศาสตร์พบโมเลกุลของ เอธิล แอลกอฮอล์ บนาดาวหาง C/2014 Q2

ดาวหางเลิฟจอย หรือโค้ดเนมของมัน C/2014 Q2 ขณะนี้กำลังโคจรห่างออกจากโลกเราไปเรื่อยๆสู่อวกาศเบื้องลึก ล่าสุดตำแหน่งของมันอยู่ระหว่างโลกกับดาวอังคาร แต่จากรายงานที่ลงเผยแพร่ใน  Science Advances เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวปารีสได้พบว่าดาวหางดวงนี้ปล่อยโมเลกุลของเอธิล แอลกอฮอล์ (C2H5OH หรือ เอทานอล) ออกมาในปริมาณพอๆกับที่พบในไวน์จำนวน 500 ขวดต่อวัน นอกจากนี้ยังพบสารประกอบคล้ายน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว glycolaldehyde   (CH2OHCHO)  ซึ่งล้วนแต่เป็นอินทรีย์สารที่มีผลเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของชีวิต

อ้างอิง http://advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500863
เรียบเรียงโดย @MrVop