ที่ผ่านมาๆมา เราแทบจะหา DNA ของสัตว์อะไรที่เก่าแก่เกิน 700,000 ปีไม่ได้ เนื่องจากการเสื่อมสลายและถูกทำลายโดยเชื้อแบคทีเรียต่างๆตามวันเวลา แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวใหญ่ขึ้นมาเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถหาทางสกัดสิ่งที่ดีกว่าการพบ DNA นั่นคือพบโปรตีนของคอลาเจนจากเนื้อเยื่อในกระดูกของฟอสเซิลไดโนเสาร์พันธุ์งลู่เฟิงโกซอรัส (Lufengosaurus) ไดโนเสาร์กินพืชจากแถบเมืองลู่เฟิงในมณฑลยูนาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชกลุ่มเดียวกับบรอนตอซอรัส  (ภาพประกอบ)

อายุของโปรตีนที่พบล่าสุดนี้ เก่าแก่ย้อนหลังไปถึงราว 195 ล้านปี  ถือเป็นการค้นพบโปรตีนดึกดําบรรพ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมี มา และได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการ Nature Communications

Lufengosaurus_rio_e64e

การค้นพบครั้งนี้ ก็ด้วยวิธีการแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน นั่นคือใช้ Synchrotron radiation-based Fourier transform infrared (SRFTIR) หรือแสงซินโครตรอนในย่านคลื่นช่วงอินฟราเรดซึ่งมีความเข้มแสงสูง ในการสแกนชื้นเนื้อเยื่อบางใสที่มีความหนาเพียงราว 20 ถึง 50 ไมครอนของกระดูกโบราณโดยไม่ต้องสกัดมันออกมาให้ปนเปื้อนเสียหาย ขั้นตอนการวิเคราะห์ความยาวคลื่นของอินฟราเรดที่ถูกดูดซับโดยองค์ประกอบของสารเคมีในเนื้อเยื่อจะบอกเราว่าเราพบสารชนิดไหนในเนื้อเยื่อนั้น และผลที่ได้คือการพบอนุภาคทรงกลมของแร่เหล็กขนาด 6 ถึง 8 ไมครอน ที่ทีมงานเชื่อว่าน่าจะมาจากฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดของลู่เฟิงโกซอรัส

ถือเป็นการค้นพบของเก่าสุดด้วยวิธีการใหม่สุด

ที่มา http://blogs.discovermagazine.com/deadthings/2017/01/31/preserved-dinosaur-protein-is-195-million-years-old
เรียบเรียงโดย @MrVop