ทีมนักวิจัยของ NASA นำโดย ดร. สุเรนทรา อธิการี (Surendra Adhikari)  พบความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิอากาศส่งผลให้การกระจายตัวของมวลในโลกไม่เสถียร แกนโลกเริ่มเคลื่อนตัวจากเดิมไปตามแนว 74°W ด้วยความเร็วเฉลี่ยปีละ 10.5±0.9 เซนติเมตร ตลอดช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เท่ากับล่าสุดแกนโลกเคลื่อนไปจากจุดเดิมแล้ว 10 ถึง 12 เมตร

ภายใต้การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ทีมงานของดร. สุเรนทราพบสาเหตุหลักๆที่ทำให้มวลของโลกไม่เสถียร เกิดมาจาก 3 สาเหตุสำคัญได้แก่

  1. การละลายของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์
  2. การคืนตัวของแผ่นดินหลังธารน้ำแข็งละลาย  (Glacial rebound)
  3. การพาความร้อน (Convection)  ในชั้นเนื้อโลก

โดยพบว่าในช่วงเวลา 100 ปี มวลของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ได้ละลายลงไปเป็นน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกถึง 7,500 กิกะตัน การเอียงของแกนโลกก่อนปี 2000 จะเอียงไปทางรัฐนิวฟาวแลนด์ของแดนาดา แต่หลังจากปี 2000 แกนเอียงได้เริ่มเปลี่ยนมาทางกลางแอตแลนติกแทนแถมเอียงด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นคือปีละ 17 เซนติเมตร

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระยะสั้นอาจส่งผลไม่มากนอกจากการที่ต้องมีการปรับตั้งระบบ GPS แต่ในระยะยาวผลของมันคือความผิดเพี้ยนของฤดูกาลลามไปถึงภัยพิบัติต่างๆที่จะตามมา หากเรามองถึงความรับผิดชอบของมนุษย์จะพบว่าข้อ 1 ในสาเหตุด้านบนนันคคือการละลายของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์ มีผลมาจากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์เรามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรการลดระดับคาร์บอนที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศโลกยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องไม่ลืมที่จะปฏิบัติให้ได้ ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป

ผลการค้นพบครั้งนี้ตีพิพม์ลงในวารสาร  Earth and Planetary Science Letters 

อ้างอิง jpl.nasa.gov
เรียบเรียงโดย @MrVop