แกนีมีด (Ganymede) ดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัส ดวงจันทร์ยักษ์ที่มีขนาดมหึมา เรียกว่าเป็นดาวเคราะห์ได้เลยทีเดียว มันมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธเสียอีก  และมีขนาดเล็กกว่าดาวอังคารนิดเดียว

แกนีมีด เป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มดวงจันทร์กาลิเลียน  เป็นดวงจันทร์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสนามแม่เหล็ก และไม่ใช่สนามแม่เหล็กธรรมดา ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ยานสำรวจกาลิเลโอ (Galileo)รวบรวมได้ระหว่างช่วงทศวรรษ 1990 ชี้ว่า สนามแม่เหล็กของแกนีมีดทรงพลังจนทำให้เกิดแสงเหนือและแสงใต้ (ออโรรา) บนดวงจันทร์ดวงนี้ไม่ต่างจากที่เกิดบนโลกเราหรือบนดาวพฤหัสและดาวเสาร์ ล่าสุดยังพบว่า ดวงจันทร์ยักษ์ดวงนี้ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรอบดาวพฤหัสบดีถึง 1 ล้านเท่าออกมาอีกด้วย โดยหากนำเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวมาแปลงเป็นคลื่นเสียงที่เรียกว่า Chorus wave คลื่นเสียงดังกล่าวของดวงจันทร์แกนีมีดจะมีความแรงมากเป็นพิเศษ ชนิดที่ไม่อาจพบได้จากดวงจันทร์บริวารดวงใด

นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดที่ทำให้ดวงจันทร์แกนีมีดมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังเช่นนี้

เรียบเรียงโดย @MrVop