ยานแคสสินี ส่งภาพแปลกๆของดวงจันทร์เททีสมาให้ชม

ดวงจันทร์ เททีส เป็นดวงจันทร์ 1 ใน 7 ดวงที่สำคัญที่สุดจากดวงจันทร์ทั้งหมด 62 ดวงของดาวเสาร์ เททีสมีชื่อรองว่า “Saturn III” ถูกค้นพบโดย G. D. Cassini ตั้งแต่เมื่อ 331 ปีที่แล้ว (มีนาคม พ.ศ.2227)

ดวงจันทร์เททีสมีรัศมี 531 กม. หรือเปรียบเทียบขนาดได้ราว 1 ใน 3 ของดวงจันทร์ของโลก เป็นดวงจันทร์ที่มีผิวเป็นหิน-น้ำแข็ง อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิว -187­°C  ยานแคสสินีเคยโคจรผ่านและถ่ายภาพมาแล้วในระยะไกลเมื่อปี 2004

แต่ในภาพถ่ายครั้งหลังสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อน  เป็นภาพระยะใกล้กว่าที่ถ่ายผ่านกล้องที่ติดฟิลเตอร์ UV และอินฟราเรด ปรากฏเส้นโค้งสีแดงประหลาดหลายเส้นบนผิวของเททีสซึ่งไม่เคยพบเห็นบนดวงจันทร์หรือผิวดาวดวงไหนในระบบสุริยะมาก่อน

เส้นสีแดงเหล่านี้ไม่อาจมองเห็นด้วยตามนุษย์ผ่านการมองด้วยแสงตามธรรมชาติ นอกจากมองผ่านกล้องที่ติดฟิลเตอร์พิเศษไว้

ที่มาของเส้นโค้งแดงประหลาดเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ ทีมงานของยานแคสสินีตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ปฏิกิริยาเคมีบนผิวดวงจันทร์ หรือแก้สที่เกิดจากด้านล่างใต้เปลือกดาว หรือแม้แต่อาจเป็นความผิดพลาดของระบบคัดแยกความละเอียดของภาพ

ทีมงานบางกลุ่มจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ค ให้ความเห็นว่าหากเส้นแดงพวกนี้ถ้าหากเป็นเรื่องทางธรณีวิทยา มันจะต้องมีอายุน้อยมาก เพราะเส้นพวกนี้ตัดผ่านไปบนหลุมอุกกาบาตเก่าแก่  ซึ่งเราก็ยังไม่อาจประมาณอายุของเส้นสีแดงเหล่านี้ได้

หรืออาจบางทีมันก็จะสูญหายไปอย่างรวดเร็วถ้าเส้นสีแดงเหล่านี้เป็นเพียงคราบที่เกิดบนผิวฝุ่นดินปนน้ำแข็งของเททีส

ปริศนาเส้นแดงเหล่านี้เป็นภาระให้นักทิยาศาสตร์ค้นหาคำตอบกันต่อไป โดยมีความหวังเพิ่มเติมจากยานแคสนีที่จะส่งรูปถ่ายอีกชุดของดวงจันทร์เททีสมาให้ช่วงปลายปีนี้ ถึงตอนนั้นอาจมีคำตอบแล้วก็เป็นได้

 

ที่มา http://www.nasa.gov/jpl/cassini/unusual-red-arcs-spotted-on-icy-saturn-moon
เรียบเรียงโดย @MrVop