หลุมที่มีความลึกมากที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ คือหลุม SG-3  ในโครงการ Kola Superdeep Borehole หรือ KSDB หรือที่ภาษารัสเซียเรียกว่า โคลสกาย่า สเวียร์กกลูโบกาย่า สกวาชิน่า ลึก  12 กิโลเมตร กับอีก 262 เมตร 

หลุมนี้ไม่อาจเจาะผ่านเปลือกโลกที่มีความหนา 30 -70  กิโลเมตร  ลงไปได้

แค่ที่ระยะความลึกลงไป 320  กิโลเมตร  นักวิทยาศาสตร์พบ “เพชร” ปริมาณมหาศาล คิดเป็นน้ำหนักได้เป็น 1 กับเลขศูนย์์ยาว 15 ตัวหรือ 1,000,000,000,000,000  ตัน อ่านว่า หนึงพัน ล้าน ล้าน ตัน

latvar

เพชรเหล่านี้เป็นส่วนประกอบจำนวน 2% ของหินที่ประกอบขึ้นมาเป็นรากของหินฐานธรณี หรือ “เครโทนิก รูท”(Cratonic root) ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับภูเขากลับหัว  (ส่วน B . สีเขียวขี้ม้าในภาพล่าง) และมีอายุเก่าแก่กว่าชั้นหินเหลว (Mantle) และเปลือกโลกส่วนอื่น

ที่ความลึกระดับเกินการขุดนี้ นักวิทย์พบเพชรได้ด้วยการใช้การวัดความเร็วของคลื่นแผ่นดินไหวชนิด P-Wave ซึ่งมีลักษณะเหมือนคลื่นเสียง ซึ่งธรรมชาติของคลื่นนี้เมื่อเคลื่อนผ่านเพชร จะเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับการเดินทางของคลื่นนี้ผ่านหินหรือวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ใต้ผิวโลก ความเร็วที่แตกต่างจากตัวกลางอื่นนี้เอง ที่บ่งบอกว่าเราได้พบเพชรปริมาณมากเข้าแล้ว แต่เป็นเพชรที่ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของๆมันได้เพราะมันอยู่ลึกเกินวิสัยของมนุษย์จะขุดลงไปได้ถึง 26 เท่า

ผลการศึกษาครั้งนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Geochemistry, Geophysics, Geosystems หรือ G3 ฉบับ]ล่าสุด

ที่มา sci-news.com
เครดิตภาพ folk.uio.no
เรียบเรียงโดย @MrVop