รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมประกาศตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ ตามพิกัดละติจูดและลองจิจูดค่าใหม่

เปลือกโลกทุกแผ่นกำลังเคลื่อนตัวไปช้าๆตลอดเวลา ตำแหน่งที่ตั้งทวีปต่างๆทุกวันนี้แตกต่างจากสมัยหลายล้านปีที่แล้วจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม

ท่ามกลางการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเหล่านี เปลือกโลกออสเตรเลียมีพฤติกรรมในการเคลื่อนตัวที่เร็วที่สุด คือเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือด้วยความเร็วราว 7 เซ็นติเมตรต่อปี

ตำแหน่งพิกัดของประเทศที่ประกาศโดย Geocentric Datum of Australia (GDA) ตั้งแต่ปี 1994 ผ่านไป 22 ปี นับถึงวันนี้ (2016) ได้แตกต่างไปจากเดิมถึง 1.5 เมตร (22 x .07)

นั่นทำให้การอ้างตำแหน่งโดย GPS จากดาวเทียมเริ่มมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างแล้ว เพราะค่าในดาวเทียมรวมทั้งค่าในโปรแกรมแผนที่ต่างๆที่ใช้ๆกันอยู่เป็นค่าเก่า

ปี 1994 ไม่ใช่ปีแรกที่รัฐบาลออสเตรเลียต้องประกาศพิกัดที่ตั้งของประเทศใหม่ แต่นับเป็น 4 ครั้งในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาที่ต้องทำแบบนี้ นั่นเพราะเปลือกโลกออสเตรเลียมีความเร็วในการเคลื่อนตัวขึ้นเหนือมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว

เรื่องนี้ประชาชนในออสเตรเลียจะไม่รู้สึกเพราะ  7 เซ็นติเมตรต่อปีมันน้อยจนมนุษย์เราไม่อาจรับรู้ได้ แต่นักแผ่นดินไหวและนักธรณีวิทยาก็ต้องเตรียมตัวประเมินเผื่อเหตุการณ์ในอนาคต

อ้างอิง http://www.sciencealert.com/australia-s-about-to-move-1-5-metres-to-the-north
เรียบเรียงโดย @MrVop