นักวิทยาศาสตร์พบเต่าบกขนาดยักษ์สายพันธุ์ใหม่ และได้ให้ชื่อว่า “Chelonoidis donfaustoi” ซึ่งอาจมีน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ถึง 250 กก. และมีอายุยืนได้เกิน 100 ปี

การค้นพบนี้เกิดจากการการทดสอบทางพันธุกรรมเนื่องจากในช่วงแรกๆนักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจผิดมาอย่างยาวนานว่าเค่าบกยักษ์บนเกาะซานตาครุสซึ่งเป็นเกาะย่อยเกาะหนึ่งในหมู่เกาะกาลาปากอสมีเพียงสายพันธุ์เดียว  แต่จากผลการตรวจสอบโดยละเอียดก็ได้พบความแตกต่างในระดับยีน จึงได้แยกสายพันธุ์ของเต่า  “Chelonoidis donfaustoi” ออกมาต่างหาก

เต่าพันธุ์ที่แยกออกมาใหม่นี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปว่าเต่าบกซานตาครุสตะวันออก เพราะพวกมันจะอาศัยอยู่ในโซนตะวันออกของเกาะซานตาครูสไม่ไปปะปนกับเต่ายักษ์หน้าตาคล้ายกันในโซนอื่น หรือในเกาะอื่นๆมนหมู่เกาะกาลาปากอสนี้Galapagos_Island_Names.svg

Gisella Caccione นักชีววิทยาจากมหาวทิยาลัยเยล ผู้นำกลุ่มวิจัยครั้งนี้ อธิบายว่ากระดองของเต่าชนิดที่พบใหม่นี้มีลักษณะกระชับและดูแน่นหนากว่ากระดองของเต่าบอกยักษ์กาลาปากอสสายพันธุ์อื่น

จำนวนของเต่าพันธุ์นี้มีหลงเหลือน้อยมาก คือราว 250 ตัวเท่านั้น การค้นพบนี้จึงอาจช่วยให้ผู้คนสนใจและน่าจะมีหนทางอนุรักษ์และขยายพันธุ์พวกมันให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็ให้มีจำนวนพอๆกับสายพันธุ์ญาติๆของมันซึ่งมีจำนวนเกินพัน

ที่มาและเครดิตภาพ http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34600468
เรียบเรียงโดย @MrVop