ห่างจากโลกออกไป 750 ล้านปีแสง นักดาราศาสตร์พบเรื่องที่หาได้ยาก ที่ซ่อนอยู่ภายในใจกลางกาแล็กซีชนิดวงรีที่มีโค้ดเนมว่า  0402+379 นั่นคือ หลุมดำมวลยิ่งยวด 2 หลุม มีมวลรวมกันถึง 15,000 พันล้านเท่าของดวงอาทิตย์ กำลังโคจรรอบกันและกัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างกันเพียง 24 ปีแสง และระยะห่างนี้กำลังกดแคบลงเรื่อยๆ การโคจรครบ 1 รอบใช้เวลาราว 3 หมื่นปี

“นี่คือหลุมดำมวลยิ่งยวด 2 คู่แรก ที่เราพบว่ามีพฤคิกรรมจับคู่โคจรกันและกัน โดยปกติเราจะพบลักษณะแบบนี้ในหลุมดำที่มีมวลปกติเท่านั้น เราถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีพบของแบบนี้” ศาสตราจารย์เกรก เทย์เลอร์ จากภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกให้ความเห็น

โดยทั่วไปแล้วหลุมดำมวลยิ่งยวดจะไปปรากฏอยู่ในใจกลางของกาแล็กซีชนิดวงรีหรือชนิดกังกัน แต่มีแค่หลุมเดียว รอบนี้แปลกที่พบ 2 หลุม เหมือนว่า กาแล็กซี 0402+379 นี้จะมีแกนกลาง 2 แกน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากาแล็กซีแห่งนี้เกิดมาจากการควบรวม (Merge) เข้าด้วยกันของกาแล็กซี 2 กาแล็กซี เมื่อแกนกลางเข้ามาผสมกันแล้ว หลุมดำมวลยิ่งยวดของแต่ละแกนก็เข้าโคจรรอบกันและกัน ซึ่งเรื่องนี้ คาริสมา แบนแซล ( Karishma Bansal) หนึ่งในทีมงานของหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกออกความเห็นว่าในวันหนึ่งข้างหน้า หลุมดำมวลยิ่งยวดทั้ง 2 ก็จะรวมตัวเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว และน่าจะเกิดในไม่กี่ล้านปีข้างหน้านี้

 

 

ทีมงานตีพิม์การค้นพบลงในวารสาร  Astrophysical Journal.