อะไรคือวัสดุใหม่ที่จะมาแทนซิลเวอร์นาโน

เราใช้ ซิลเวอร์นาโน หรืออนุภาคนาโนของแร่เงิน ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อย่างได้ผลทั้งในอุตสาหกรรมยา อาหาร เสื้อผ้า แต่เมื่ออนุภาค ซิลเวอร์นาโน เริ่มย่อยสลาย มันจะปล่อยโลหะเงินออกมาจากแกนกลางที่เป็นโลหะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ Orlin Velev แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่าโลหะเงินที่ปล่อยออกมาจากแกนกลางของวัสดุนาโนเงิน สร้างผลกระทบเพราะตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนในเวลาต่อมา จึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีลดอันตรายจากวัสดุนาโน โดยได้ร่วมกับทีมงานในการวิจัยอนุภาคนาโนอีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของสารลิกนิน (lignin) ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในพืชทั่วไป เพื่อนำมาทดแทนซิลเวอร์นาโน

อนุภาคนาโนลิกนิน สามารถย่อยสลายได้โดยไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากผลการวิจัยไม่มีปัญหาด้านอื่น ก็ถือเป็นข่าวดีเพราะจะลดการทำลายธรรมชาติลงอีกทางหนึ่ง โดยทางผู้ค้นพบจะตั้งบริษัทเพื่อจัดจำหน่ายในเชิงพานิชย์ต่อไป

เครดิตภาพ-ข้อมูลเพิ่มเติม https://news.ncsu.edu/2015/07/green-nanobullet/
เรียบเรียงโดย @MrVop