เหล่านักดาราศาสตร์ใช้ข้อมูลเดิมที่ได้จากภารกิจเคปเลอร์ K2 ในการค้นพบระบบดาวใหม่ล่าสุด 2 ระบบ โดยดาวเคราะห์บริวารในระบบดาวทั้งสองนี้มีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเรา

ระบบดาวแรกมีดาวฤกษ์ศูนย์กลางชื่อ K2-239 เป็นดาวฤกษ์ชนิด M3V หรือดาวแคระแดง ห่างจากโลกของเราออกไป 160 ปีแสงในทิศทางของกลุ่มดาวเซกซ์แทนต์

ดาวแคระแดงดวงนี้มีรัศมี 36% และมวล 40% ของดวงอาทิตย์ของเรา มีบริวารเป็นดาวเคราะห์ขนาดพอๆกับโลกของเราจำนวน 3 ดวง ในชื่อ บี ซี และ ดี เรียงตามลำดับ

ดาวเคราะห์บี ในระบบ K2-239 นี้มีขนาดรัศมี 1.1 เท่าของโลกเรา อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ 0.04 AU (โลกเราห่างดวงอาทิตย์ 1AU พอดี) หนึ่งปีมี ความยาวเท่ากับ 5.2 วันโลก

ดาวเคราะซี ในระบบ K2-239 นี้มีขนาดรัศมีเท่ากับโลกเราพอดี อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ 0.06 AU หนึ่งปีมี ความยาวเท่ากับ 7.8 วันโลก

ดาวเคราะห์ดี ในระบบ K2-239 นี้มีขนาดรัศมี 1.1 เท่าของโลกเรา อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ 0.07 AU หนึ่งปีมี ความยาวเท่ากับ 10 วันโลก

ระบบดาวที่ 2 มีดาวฤกษ์ศูนย์กลางชื่อ K2-240  เป็นดาวฤกษ์ชนิด M0.5V  หรือดาวแคระแดง ห่างจากโลกของเราออกไป 228 ปีแสง

.ดาวแคระแดงดวงนี้มีรัศมี 54% และมวล 58% ของดวงอาทิตย์ของเรา มีบริวารเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลกของเราจำนวน 2 ดวง ในชื่อ บี และ ซี 

ดาวเคราะห์บี ในระบบ K2-240 นี้มีขนาดรัศมี 2 เท่าของโลกเรา อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ 0.05 AU หนึ่งปีมี ความยาวเท่ากับ 6.03  วันโลก

ดาวเคราะห์ซี ในระบบ K2-240 นี้มีขนาดรัศมี 1.8 เท่าของโลกเรา อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ 0.12 AU หนึ่งปีมี ความยาวเท่ากับ 20.5 วันโลก

อุณหภูมิเฉลี่ยของดาวเคราะห์ทั้ง 5 ดวงที่พบใหม่นี้ อยู่ที่ 107°C-327°C ถือเป็นเป้าหมายในการสำรวจระยะไกลจากอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆของนาซาในอนาคตอันใกล้อันได้แก่ ระบบตรวจจับดาวเคราะห์ต่างระบบ “พลาโต” PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) กล้องดูโทรทรรศน์อวกาศเจ็มว์เว็บบ์ James Webb Space Telescope (JWST) และกล้องโทรทัศน์วิทยุ s ESPRESSO 

การค้ยพบครั้งตีพิม์  paper ใน arXiv.org preprint.

เรียบเรียงโดย @MrVop