พบทะเลสาบใค้ผิวดาวอังคาร

ไม่ใช่ร่องรอยน้ำสมัยโบราณ ไม่ใช่น้ำแข็ง แต่มันคิอ “น้ำทะเล” จริงๆ น้ำที่ยังไหลไปมาได้ ณ เวลานี้ แหล่งน้ำนี้คือทะเลสาบที่อยู่ลึกลงไป 1.5 กิโลเมตรใต้ผิวดาวบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคาร

ทะเลสาบแห่งนี้มีขนาดหน้ากว้างสุดราว 20 กิโลเมตรหรือราว 12 ไมล์ ความลึกยังไม่แน่นอน อาจราว 1 เมตรหรือมากกว่า ซึ่งหมายถึงปริมาตรน้ำที่พบก็ยังไม่แน่นอน

การค้นพบครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า 3 ปี เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสะท้อนขึ้นลงของสัญญาณเรดาร์จากอุปกรณ์ Marsis ที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมสำรวจดาวอังคาร Mars Express ขององค์การอวกาศยุโรป  (ESA) สูงขึ้นไปในวงโคจรรอบดาวอังคาร

ศ.โรเบอร์โต โอโรซี จากสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งชาติอิตาลี หัวหน้าคณะศึกษาครั้งนี้และทีมงาน ใช้ชั้นตะกอนขั้วใต้ดาวอังคาร (South Polar Layered Deposit) ที่ได้จากการสะท้อนสัญญาณเรดาร์จนเห็นเป็นเส้นสีขาวเรียงซ้อนกันหลายชั้น จนในที่สุดก็ได้พบบางบริเวณที่มีการสะท้อนสัญญาณเรดาร์มีแรงมากแบบชัดเจนยิ่งกว่าการสะท้อนจากผิวดาวด้านบน บ่งชี้ว่าบริเวณนั้นมีน้ำอยู่

Detecting_buried_water_with_radar_article_mob-1024x477

การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกหลังพยายามมาหลายสิบปีผ่านโครงการอวกาศมากมายหลายโครงการในการพยายามค้นหา “น้ำ”บนดาวอังคารเพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ประโยคที่ว่า “ที่ใดมีน้ำ ที่นั่นก็มีชีวิต” การค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างมากที่จะได้พบชีวิตต่างภพที่แม้ว่าจะเป็นแค่ระดับจุลชีพก็ตาม ความหวังก็ยังมีแม้อุปสรรคก็ค่อนข้างชัดเจนว่าที่ความลึกระดับนี้ทั้งเย็นทั้งมืดแสงแดดส่องไม่ถึง อาจจะไม่มีอากาศและน้ำทะเลนี้ยังเค็มจัดเป็นปัจจัยขัดขวางการก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต แต่เราก็เคยเห็นชีวิตทีทนทรหดบนโลกมาแล้วหลายชนิด อาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมที่จะก่อกำเนิดในทะเลสาบใต้ผิวดาวอังคารแห่งนี้ก็เป็นได้

เครดิตภาพบางส่วน pbs.org
เรียบเรียงโดย @MrVop