ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทั้งจากออสเตรเลีย จีน หรืออเมริกา ค้นพบว่า ทุกกาแล็กซีจะหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบในทุกราว 1,000 ล้านปี โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับขนาดของมันเลย

คล้ายกับการหมุนรอบตัวเองของโลกที่กินเวลารอบละ 1 วันแต่ถ้าจะเอาไปเทียบกับนาฬิกาจะดูคล้ายกว่า เพราะไม่ว่าเรือนใหญ่เท่าหอนาฬิกากลางเมืองหรือจะเป็ฯนาฬิกาเรือนเล็กจนสามารถเอาไปผูกไว้บนข้อมือ เข็มยาวก็หมุนรอบหน้าปัทม์ทุก 1 ขั่วโมงเสมอ สิ่งที่เราค้นพบเกี่ยวกับกาแล็กซีก็ไม่ต่าง คือมันจะหมุนรอบตัวเองด้วยระยะเวลาราวๆ 1,000 ล้านปีต่อรอบโดยไม่สนใจว่ากาแล็กซีนั้นๆจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันแค่ไหน

นอกจากนี้ทีมงานยังพบว่ากาแล็กซีที่มีขนาดเท่ากันก็จะมีความหนาแน่นพอๆกันด้วย

และจากสิ่งที่ค้นพบนี้ก็ต่อยอดไปอีกเมื่อพบว่า กาแล็กซีใดๆแม้จะมีความหนาแน่นมากหรือน้อยก็ตาม ต่างก็หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเท่ากันทั้งสิ้น

https://vimeo.com/260213375

ทีมนักวิจัยเผยแพร่ผลงานการค้นพบครั้งนี้ลงในนิตยสารรายเดือน Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (arXiv.org preprint).

เรียบเรียงโดย @MrVop