ดาววูล์ฟ-ราเยท์ (Wolf–Rayet stars ) คือดาวฤกษ์มวลมาก (เกิน 20 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ขึ้นไป) ที่ปล่อยลมดาวฤกษ์ที่แรงมาก ออกมาตลอกเวลา ด้วยความเร็วสูงกว่า 2000 กม./วินาทีขึ้นไป ตัวดาวมีความร้อนสูงมาก อุณหภูมิที่พื้นผิวอยู่ระหว่าง 25,000 K ถึง 50,000 K และมวลดาวลดลงอย่างรวดเร็ว

ลมดาวฤกษ์ที่มีความเร็วสูงจัดจากดาววูล์ฟ-ราเยท์ขนาดใหญ่ดวงหนึ่งในอดีต ได้สร้างฟองของฝุ่งแก้สขนาดใหญ่ขึ้นมา ฟองนี้ในที่สุดก็ยุบตัวลงเกิดเป็นระบบสุริยะของเรา

ทีมนักดาราศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยชิคาโก ได้เสนอทฤษฎีการก่อตัวของระบบสุริยะที่แตกต่างจากเดิมที่ระบุว่าระบบสุริยะเกิดจากซุปเปอร์โนวา ด้วยการสังเกตไอโซโทปของธาตุ 2 ชนิดที่บ่งชี้คสามแตกต่างกัน จากการวัดปริมาณของธาตุทั้งสองจากอุกกาบาตที่มีอายุย้อนหลังไปถึงช่วงก่อตัวของระบบสุริยะพบว่ามีไอโซโทปของ aluminium-26 เป็นปริมาณมาก แต่แทบไม่พบพบไอโซโทปของ iron-60 จุดนี้ชี้ชัดว่าตัวการจ่ายแร่ธาตุเป็น “สารตั้งต้น” ของระบบสุริยะน่าจะเป็นดาววูล์ฟ-ราเยท์ เพราะลมดาวฤกษ์ที่ดาววูล์ฟ-ราเยท์ปล่อยออกมานั้นมีธาตุ aluminium-26 แต่ไม่มีธาตุ iron-60 เลย แตกต่างจากซุปเปอร์โนว่าที่ปล่อยไอโซโทปของธาตุทั้ง 2 ออกมาในปริมาณที่มากพอกัน

การค้พบนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร  Astrophysical Journal ฉบะบวันที่ 22 ธ.ค.60

ที่มา https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171223134850.htm
เรียบเรียงโดย @MrVop