ทีมนักวิจัย 3 คน จาก Federal University of Rio Grande do Sul และ Universität Kiel ได้ค้นพบเทหวัตถุในอวกาศชนิดหนึ่งที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน นั่นคือดาวแคระขาวที่มีบรรยากาศเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์เกือบทั้งหมด ทางทีมได้ตั้งชื่อมันว่า Dox  ซึ่งถือเป็นของที่หาได้ยากเป็นอย่างยิ่ง การค้นพบครั้งนี้มีการตีพิมพ์ลงในวาสาร Journal Science  (ชื่อตามทะเบียนดาว ­­SDSS J124043.01+671034.68)

โดยปกติแล้ว ดาวแคระขาวเป็นดาวที่เกิดจากการที่ดาวฤกษ์ที่มีมวลขนาดไม่เกิน 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์เราได้ใช้พลังงานไปจนหมดและหดตัวเล็กลงเพราะแรงโน้มถวง กล่าวได้คือมันเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ที่แกนกลางไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่จะผลักดันดาวฤกษ์ให้คงรูปอีกต่อไป แต่เนื่องจากมันเคยเป็นดาวฤกษ์มาก่อน ดังนั้นบรรยากาศส่วนใหญ่จึงควรจะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียม แต่ดาวแคระขาวดวงที่พบนี้กลับไม่ใช่แบบที่เคยเป็น นั่นคือบรรยากาศของมันแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากธออกซิเจน ซึ่งถือเป็นธาตุที่หนักกว่าปกติ

ปรากฏการณ์เช่นนี้เคยถูกทำนายเอาไว้นานมาแล้ว แต่ทีมนักวิจัยส่วนใหญ่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับมันจริงๆ มันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจ

Gustavo Ourique หนึ่งในทีมวิจัยที่ได้ศึกษาข้อมูลแผนภูมิจำนวนมหาศาลที่ได้มาจากหอสังเกตการในนิวแมกซิโก จนเขาได้พบกับข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่จริงของดาวแคระขาวที่แปลกประหลาดอย่าง Dox อย่างไรก็ตามแม้ว่าในตอนนี้ทีมนักวิจัยยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้ว่าอะไรเป็นตัวก่อให้เกิดดาวแคระขาวที่แปลกปนะหลาดนี้ หนึ่งในสมทุติฐานที่พอจะอธิบายได้ก็คือ ครั้งหนึ่ง Dox เคยเป็นหนึ่งในระบบดาวคู่มาก่อน และคู่ของมันมีมวลมากกว่า จนถึงบั้นปลายอายุไข ดาวฤกษ์คู่ของมันที่มีมวลมากกว่าก็กลายสภาพไปเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งในขณะทีตัวมันเองยุบตัวลงเป็นดาวแคระขาว การพองและยุบที่เกิดใกล้กันทำให้ก่อเกิดปฏิกิริยาระหว่างดาวทั้งสอง จนเกิดการระเบิดขึ้น การระเบิดนี้ทำให้ Dox สูญเสียธาตุเบาในตัวมันเกือบหมด เหลือแต่เพียงออกซิเจนบริสุทธิ์ในผิวชั้นนอกของมัน

ที่มา  http://phys.org/news/2016-04-white-dwarf-pure-oxygen-atmosphere.html
เรียบเรียงโดย @MrVop