ยานอวกาศเคปเลอร์จะทิ้งข้อมูลการหรี่แสงของดาวฤกษ์จำนวนมากมายให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกแกะรอยทั้งโครงการเคปเลอร์ 1 และโครงการ K2 ซึ่งหมายถึงโครงการเคปเลอร์หลังการกู้คืนตำแหน่งของยานที่เคยหันผิดทางไปชั่วขณะ

ล่าสุดนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Oviedo นำโดย Dr. Francisco Javier และทีมงาน ได้ตามรอยข้อมูลเหล่านี้จนพบว่าดาวแคระ  LP 415-17 ที่ระยะห่าง 267 ปีแสงจากโลกของเรา มีบริวารอย่างน้อย 3 ดวงประกอบกันขึ้นเป็นระบบดาวย่อมๆ

ทีมงานตั้งชื่อดาวเคราะห์ทั้ง 3 ว่า LP 415-17b, c และ d ตามธรรมเนียมนิยม

ดาวแคระ LP 415-17  มีขนาดเล็กมาก มีรัศมี 58% และมีมวล 65% ของดวงอาทิตย์เรา มีอีกหลายชื่อเรียก เช่น EPIC 210897587 และ 2MASS 04215245+2121131

ดาวเคราะห์ทั้ง 3 บริวารของดาวแคระดวงนี้ ล้วนมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเรา กล่าวคือมีขนาดรัศมี  1.8, 2.6 และ 1.9 เท่าของโลกตามลำดับ ทั้ง 3 โคจรรอบดวงอาทิตย์ของมัน (ดาวแคระ) ด้วยเวลา  6.34 วัน 13.85 วันและ 40.72 วันตามลำดับ จากระยะห่างนี้ ดาวดวงที่อยู่ไกลสุดจากดาวแคระคือ LP 415-17d  จะโคจรห่างจากดาวแคระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบ  0.18 AU ถือว่าอยู่ในโซนเหมาะสม (habitable zone) ของการก่อกำเนิดชีวิต

การค้นพบครั้งนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (arXiv.org preprint).

เรียบเรียงโดย @MrVop