ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย  British Columbia พบดาวเคราะห์แคระดวงใหม่ผ่านกล้องของหอดูดาว บนยอดเขามัวนาคี (Mauna Kea Observatories) รัฐฮาวาย สหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจระบบสุริยะรอบนอกในโครงการ OSSOS หรือ Outer Solar System Origins Survey

160711150825_1_540x360

ดาวเคราะห์แคระดวงนี้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 700 กม. มีวงโคจรนอกวงโคจรดาวของเนปจูน และได้อนุมัติโค้ดเนมจากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลว่า 2015 RR245

อาศัยระบบคอมพิมเตอร์ที่มีพลังประมวลผลค่อนข้างสูงในโครงการ OSSOS นักดาราศาสตร์ JJ Kavelaars ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานได้ระบุการพบ 2015 RR245 จากลักษณะการเคลื่อนที่แบบช้าๆผ่านดาวฉากหลังในภาพถ่ายดาวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Kavelaars ได้คาดการว่าในการเคลื่อนทีลักษณะนี้ อย่างน้อยตำแหน่งของ  2015 RR245 ในขณะที่ค้นพบน่าจะอยู่ห่างไกลโลกกว่าดาวเนปจูนไม่ต่ำกว่า 2 เท่า

ขนาดที่แท้จริงของ RR245 ยังต้องมาคำนวนและสังเกตอีกหลายรอบ ซึ่งเรื่องนี้  Brett Gladman อีกหนึ่งในทีมงานอธิบายว่า การส่องพบและคำนวนขนาดโดยเบื้องต้นของดาวเคราะห์แคระในช่วงแรกๆ อาจยังไม่ได้ขนาดของดาวที่แท้จริง มันอาจเป็นไปได้ทั้งสองทางว่าเราพบดาวเคราะห์แคระขนาดใหญ่ที่มีแสงสลัว หรือไม่ก็พบดาวเคราะห์แคระขนาดเล็กที่ส่องแสงสว่าง

การค้นพบวัตถุที่อยู่ไกลโพ้นวงโคจรดาวเนปจูนนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ นี่คืออีกเหตุผลว่าทำไมดาวพลูโตโดนปลดจากดาวเคราะห์ดวงที่ 9 นั่นเพราะมีดาวที่มีขนาดใกล้เคียงพลูโตอีกจำนวนมากรอให้พบอยู่ในระบบสุริยะชั้นนอก ถ้าเอาดาวพวกนี้มานับเป็นดาวเคราะห์ทั้งหมด ระบบสุริยะจะมีดาวเคราะห์เยอะจนจำไม่ไหว ดาวที่มีขนาดใกล้เคียงพลูโตก็เลยถูกแยกกลุ่มไปตั้งใหม่เป็น “ดาวเคราะห์แคระ”

 

อ้างอิง https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160711150825.htm
เครดิตภาพ  Credit: Alex Parker, OSSOS
เรียบเรียงโดย @MrVop