ดาวเคราะห์น้อย 2015 BZ509 น่าจะเดิน ทางมาจากนอกระบบสุริยะเมื่อ 4500 ล้านปีก่อน

เทหวัตถุทั้งหมดในระบบสุริยะ ล้วนแล้วแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปในทิศทางเดียวกันหมด ไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือสะเก็ดดาวใดๆ แต่ล่าสุด เราพบ ดาวเคราะห์น้อย 2015 BZ509 ที่โคจรด้วยวงโคจรถอยหลัง ไปในทิศทางตรงข้าม กับบริวารของดวงอาทิตย์ทั้งหมด ที่มาของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้คืออะไร

เริ่มต้นจากการสังเกตวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้  พบว่า โคจรรอบดวงอาทิตย์ ในระยะห่างใกล้เคียงกับวงโคจรของดาวพฤหัส แต่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งดาวพฤหัสและ 2015 BZ509

ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ เป็นเวลา 12 ปี โดยจะเคลื่อนที่เข้าใกล้กัน 2 ครั้ง พฤติกรรมโคจรที่แปลกประหลาดนี้  ทำให้มีความ เป็นไปได้สูงมาก ว่า ดาวเคราะห์น้อย 2015 BZ509 ไม่ใช่สมาชิกของระบบสุริยะตั้งแต่แรก แต่เป็นสมาชิกของระบบดาวอื่นที่ถูกดวงอาทิตย์ของเราคว้าเอามาเป็นบริวาร เพราะหากเป็นสมาชิกของระบบดาวเดียวกับเรา ซึ่งทุกดวงเกิดจากเนบิวลาดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียว เมื่อกลุ่มฝุ่นยุบตัวลงเป็นดาวเคราะห์ ดาวหาง หรืออื่นๆ ทิศทางการหมุนรอบดวงอาทิตย์จะต้องเป็นไปในทางเดียวกันกับสมัยที่ยังไม่ยุบตัว นั่นคือไปในทางเดียวกันทุกดวงเพราะเกิดมาเนบิวลาดาวเคราะห์กลุ่มเดียวกัน

การค้นพบนี้ รายงานไว้ในวารสาร Royal Astronomical Society

เรียบเรียงโดย @MrVop