พร็อกซิมา เซ็นทอรี  เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดถัดไปจากดวงอาทิตย์ มันคือดาวแคระแดงที่อยู่ห่างจากเราออกไปราว 4.24 ปีแสง ในระบบดาวฤกษ์ 3 ดวงของกลุ่มดาวอัลฟาเซ็นทอรี หรือกลุ่มดาวคนครึ่งม้า

พร็อกซิมา เซ็นทอรี นั้น ด้วยความที่มันเป็นดาวแคระแดง มันจึงมีขนาดเล็กมาก รัศมีแค่ราวๆ 14.5% ของดวงอาทิตยเราเท่านั้นเอง แถมแสงของมันก็สลัวมากเสียจนมีความสว่างปรากฏอยู่ที่แมกนิจูด 11.05 เท่านั้น เราจึงไม่อาจมองเห็นดาวฤกษ์เพื่อนบ้านของเราดวงนี้ได้ด้วยตาเปล่า

ล่าสุดนอกจากข่าวว่าพร็อกซิมา เซ็นทอรี  มีดาวเคราะห์คล้ายโลกเป็นบริวาร 1 ดวงที่ตั้งชื่อว่า Proxima b แล้ว กล้องดูดาว  ALMA ยังได้ตรวจพบวงแหวนฝุ่น 2 วงซ้อนกัน อยู่รอบดาวแคระแดงดวงนี้ด้วย

วงแหวนวงแรกที่พบนี้โคจรอยู่ในระยะห่างจากพร็อกซิมา เซ็นทอรี  ในระยะ 1 AU ถึง 4 AU (หน่วยดาราศาสตร์ 1 AU หมายถึงระยะห่างเท่ากับระยะจากโลกถึงดวงอาทิตย์) ประกอบด้วยฝุ่นน้ำแข็งที่มีความเย็นราว -230°C

วงแหวนวงที่ 2 โคจรอยู่ในระยะห่างจากพร็อกซิมา เซ็นทอรี  ในระยะ  30AU ประกอบด้วยฝุ่นน้ำแข็งที่มีความเย็นราว -263°C

วงแหวนทั้ง 2 ที่พบอยู่ห่างจากดาว พร็อกซิมา เซ็นทอรี  ไกลกว่าดาวเคราะห์  Proxima b  ซึ่งโคจรอยู่ที่ระยะห่าง 0.05 AU จากดาวแม่ของมันเท่านั้น

การพบวงแหวนฝุ่นแบบนี้ ทางทีมงานมีทฤษฎีว่าอาจได้พบดาวเคราะห์ดวงอื่นอีกบริเวณนั้น เนื่องจากวงแหวนฝุ่นเป็นส่วนที่เหลือจากการก่อตัวของระบบดาว ดาวเคราะห์นั้นอาจคงอยู่ในปัจจุบันหรือมีอยู่เฉพาะในอดีต ซึ่งต้องอาศัยการสำรวจเพิ่มเติมต่อไป

การค้นพบครั้งนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Astrophysical Journal Letters (arXiv.org preprint).

ที่มา http://www.sci-news.com/astronomy/two-dust-belts-proxima-centauri-05396.html
เรียบเรียงโดย @MrVop