คลื่นทะเลกัดเซาะหน้าผา ซากดึกดำบรรพ์ ปรากฏ

อ่าวฝันดี หรือ Bay of Fundy เป็นอ่าวที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศแคนาดา ที่ๆมีคลื่นทะเลซัดฝั่งสูงอันดับต้นๆของโลก ความรุนแรงของคลื่นทำให้หน้าผาถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็ว

ทีมงานของพิพิธภัณท์ทางธรณีวิทยาแห่งฟันดี ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าว มักออกมาเดินสำรวจหน้าผารอบอ่าวนี้เสมอ เพราะเป็นแหล่งฟอสซิลได้โนเสาร์จำนวนมาก และเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.58 ที่ผ่านมา น้ำทะเลก็ได้กัดเซาะส่วนหนึ่งของหน้าผาที่เป็นหินทรายแดง บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวซึ่งเป็นตอนเหนือของโนวาสกอเทีย เปิดเผยให้เห็นซากฟอสซิลของส่วนที่น่าจะเป็นกระดูกสะโพกหรือไม่ก็กระดูกไหล่ของไดโนเสาร์ขนิดโปรซอโรพอด อายุราว 200 ล้านปี อยู่ในยุคไทรแอสซิกตอนปลายต่อเนื่องยุคจูราสสิค ซึ่งหากไม่มีทีมงานมาพบเห็น ฟอสซิลนี้ก็จะถูกคลื่นที่มีกำลังแรงบริเวณอ่าวซัดหายไปในเวลา 1-2 เดือน

ทีมงานของพิพิธภัณท์เปิดเผยว่า พื้นที่บริเวณนี้เมื่อสมัยที่โลกยังมีทวีปต่อเชื่อมกันเป็นทวีปเดียวหรือที่เรียกว่ามหาทวีปแพนเจียนั้นจมอยู่ใต้ทะเล และช่วงหลายล้านปีต่อมาพื้นที่นี้ก็แยกตัวออกตามแผ่นทวีปต่างๆที่เคลื่นตัวออก จากนั้นก็ถูกดันให้สูงพ้นน้ำทะเลขึ้นมา

ฟอสซิลที่พบนี้หากนับอายุแล้วถือเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศแคนาดา

ไทยเราก็เคยพบไดโนเสาร์ยุคปลายไทรแอสซิกใน จ.ชัยภูมิ ชื่อ อิสานโนซอรัส  อรรถวิภัชน์ชิ  (ISANOSOURAS  ATTAVIPACHI)

อ้างอิง http://www.theweathernetwork.com/news/articles/canadas-oldest-dinosaur-bones-revealed-heres-where/59829/
เรียบเรียงโดย @MrVop