โลกคณิตศาสตร์มีข่าวน่าตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อมีการประกาศการค้นพบ “จำนวนเฉพาะ” ใหม่ล่าสุดที่มีขนาดใหญ่มากเป็นเลขจำนวนเต็มที่ยาวเกิน 23 ล้านหลัก เลขดังกล่าวคือ


ประกาศยืนยันเมื่อ 3 มกคารม 2561 ที่ผ่านมาว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนเฉพาะอย่างไม่ต้องสงสัยและมีความยาว 23,249,425  หลัก ยาวกว่าเลขจำนวนเฉพาะที่ค้นพบก่อนหน้านี้ถึง 1 ล้านหลัก (จำนวนเฉพาะแชมป์เก่าคือเลข 274,207,281-1 ประกาศเมื่อ 8 ม.ค.58 )

การค้นพบดังกล่าวมาจากซอฟแวร์พิเศษที่เขียนโดย George Woltman ผู้ก่อตั้งโครงการ Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) ที่ให้ทุกคนทั่วโลกสามารถโหลดไปใส่เครื่องตัวเองเพื่อช่วยกันค้นหา “จำนวนเฉพาะ” ตัวใหม่ๆได้ โดยคอมพิวเตอร์ที่พบหมายเลขนี้เป็น Intel Core i5-6600 สี่คอร์  ของ Jonathan Pace วิศวกรไฟฟ้าของ FedEx ซึ่งสเปคต่ำกว่าคอมพิวเตอร์ที่พบจำนวนเฉพาะแชมป์เมื่อปี 2558 ที่ใช้ Intel Core i7-4790

จำนวนเฉพาะที่พบใหม่นึ้ ยังเป็น จำนวนเฉพาะแมร์แซน ด้วย (จำนวนเฉพาะที่มีค่าเท่ากับ 2 ยกกำลังใดๆลบด้วย 1 ) และเป็นจำนวนเฉพาะแมร์แซนตัวที่ 50 เท่าที่ค้นพบกันมาในโลกนี้

ทางโครงการ GIMPS เองมีรางวัลให้กับผู้ค้นพบเลขจำนวนเฉพาะ 3,000 ดอลลาร์ และเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันหา  “จำนวนเฉพาะ”  ตัวต่อไปด้วยการตั้งรางวัลสูงกว่านี้

เรียบเรียงโดย @MrVop