หลังพวกเราได้ชมซุปเปอร์มูนขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ 68 ปีเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ก็จะเหลือฝนดาวตกอีกเพียง 2 ครั้งส่งท้ายปี
นั่นคือฝนดาวตกที่มีทิศทางมาจากกลุ่มดาวสิงโตหรือลีโอนิดส์ ในวันที่ 17-18 พ.ย. และฝนดาวตกที่มีทิศทางมาจากกลุ่มดาวคนคู่หรือเจมินิดส์ ในวันที่ 13-14 ธ.ค. ทั้ง 2 ครั้งสามารถมองเห็นได้จากทุกจังหวัดในเมืองไทย แต่ต้องเป็นจังหวัดที่ไฟดับ เอ๊ย ออกไปนอกตัวเมืองไม่ให้ถูกแสงเมืองรบกวน ซึ่งในระหว่างฝนดาวตกที่เหลือทั้ง 2 ครั้งนี้ ดาวตกลีโอนิดส์ที่จะเกิดอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้นไม่ค่อยน่าสนใจ เพราะกว่าจะสามารถมองเห็นได้ก็ต้องหลังตีหนึ่ง แถมแสงจันทร์สว่างรบกวน และจำนวนดวงที่ตกต่อชั่วโมงก็น้อยมากคือ 5 ดวง/ชั่วโมง แถมฟ้าในปีลานีญานี้ เดือน พ.ย.ก็ยังมีเมฆค่อนข้างมาก

ความหวังสุดท้ายก็คงต้องยกให้ฝนดาวตกเจมินิดส์ ฝนดาวตกที่แปลกกว่าเพื่อนคือไม่ได้เกิดจากฝั่นดาวหาง แต่เป็นฝุ่นของดาวเคราะห์น้อย (3200 Phaethon) โดยฝนดาวตกคนคู่นี้จะมีจำนวนดวงค่อนข้างเยอะพอใช้ได้หน่อย คือสูงสุดราว 40 ดวง/ชั่วโมง และตกในเดือนธันวาคมที่ฟ้าเข้าหน้าหนาวเต็มที่แล้ว เมฆก็น่าจะน้อย แถมยังเห็นได้ตั้งแต่หลัง 2 ทุ่ม แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือต้องหาที่มืดตื๊ดตื๋อเท่านั้น

(ภาพประกอบคือฝนดาวตกคนคู่ในปี 2012 Credit -©iStockphoto.com)

เรียบเรียงโดย @MrVop