ดอกไม้สามารถติดต่อกับสัตว์ที่เป็นพาหะช่วยในการขยายพันธุ์ของมันได้ด้วยสัญญาณไฟฟ้า แต่คำถามของเราคือแมลงอย่างผึ้งสามารถรับรู้สัญญาณได้อย่างไรนั้น ซึ่งยังคงเป็นปริศนาถึงตอนนี้ แต่จากงานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัย Bristol ทำให้เราทราบว่าผึ้งรับรู้สัญญาณไฟฟ้าเหล่านั้นได้จากการสั่นของเส้นขน

จากการใช้แสงเลเซอร์ในการตรวจวัดการสั่นของเส้นขน ทำให้นักวิจัยพบว่า หนวดและขนของผึ้งใช้เบนความสนใจของผึ้งไปยังการตอบสนองต่อสนามไฟฟ้า แต่เมื่อพวกเขามองลึกลงไปยังระบบประสาทของมัน กลับพบว่าแท้จริงมีเพียงแต่เส้นขนที่ตอบสนองต่อสัญญาณที่ว่านี้  งานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Proceedings of the National Academy of Sciences

การรับรู้สัญญาณไฟฟ้าอาจเกิดขั้นมาจากการที่เส้นขนของผึ้งมีน้ำหนักเบาและแข็ง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มันมีความสามารถคล้ายคลึงกับเส้นขนของแมงมุมที่รับความรู้สึกได้ไวและยังคล้ายกับหนวดของยุง ดร.Gregory Sutton หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Bristol กล่าวว่าพวกเขาตื่นเต้นมากที่ได้พบว่าเส้นขนของผึ้งสามารถรับรู้ได้ถึงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบว่าแมลงชนิดอื่นๆที่มีเส้นขนก็สามารถรับรู้ถึงสนามไฟฟ้าได้เหมือนกันจากการศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงการวิวัฒนาการร่วมกันของดอกไม้กับเหล่าแมลงที่เป็นพาหะสำหรับการขยายพันธุ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการทำให้ต้นไม้สามารถเติบโตไปได้ทั่วโลก  หรือกระทั่งสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการกลับไปยังถิ่นกำเนิดหรือใช้ในการล่าเหยื่อ

ที่มา http://phys.org/news/2016-05-hairs-bees-floral-electric-fields.html
เรียบเรียงโดย @MrVop