เลข 0 เป็นเลขทางนามธรรม แต่แมลงอย่างผึ้งกลับเข้าใจเลขนี้

เมื่อปี 2008 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากซิดนีย์ ออสเตรเลีย ทำการทดลองฝึกให้ผึ้งนับเลข โดยนำผึ้งใส่เข้าไปในอุโมงค์ที่มีช่องใส่อาหารที่มีขีด 1 ขีดจนถึง 5 ขีดเป็นเครื่องหมายอยู่ เมื่อทีมงานใส่อาหารในช่องที่มี 1 ขีด 2 ขีด  3 ขีดและ 4 ขีด ผึ้งจะบินตรงไปที่ช่องที่จำได้ว่าเคยมีอาหารอยู่ แม้สลับตำแหน่งช่องมันก็จำจำนวนขีดได้ และแม้ไม่มีอาหาร มันก็ยังคงบินตรงไปที่ช่องที่มีจำนวนขีดตรงกับความจำของมัน แต่เมื่อถึงช่อง 5 ขีด ผึ้งจะแสดงอาการสับสน นั่นคือเป็นการทดลองที่น่าสนใจแรกๆที่พิสูจน์ว่าแมลงซึ่งมีขนาดสมองเท่าเมล็ดงาจะฉลาดขนาดนี้

ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้น คือการทดลองล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย RMIT ในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลีย (แดนจิงโจ้อีกแล้ว) ได้ทำการทดลองว่านอกเลขจำนวนนับแล้ว ผึ้งเข้าใจเลขศูนย์ ซึ่งเป็นเลขทางนามธรรม (ปกติจะเข้าใจเฉพาะมนุษย์และลิงเอป) หรือไม่

การทดลองคือการให้ผึ้งเปรียบเทียบจำนวน “มากกว่า-น้อยกว่า” โดยการวางชิ้นสิ่งของที่มีรูปร่างง่ายๆ บนแท่นวาง 2 แท่นเป็นจำนวนที่ต่างกัน แล้วให้ผึ้งเลือกจำนวนที่น้อยกว่า

หากเลือกถูก ผึ้งตัวนั้นจะได้รับรางวัลเป็นน้ำหวาน แต่หากเลือกผิด จะถูกลงโทษโดยการป้อนสารละลายควินินรสขมแทน

ปรากฏว่าผึ้งสามารถเลือกได้ถูกต้องถึง 80% แต่นั่นยังไม่น่าทึ่งเท่ากับตอนที่ให้เลือกระหว่างแท่นที่มีของ กับแท้่นที่ว่างเปล่า (เลขศูนย์) ผึ้งยังสามารถเลือกได้ถูกต้องด้วย ว่าความว่างหรือ 0 มีค่าน้อยกว่าตัวเลขอื่นทุกจำนวน โดยจะเลือกได้ไวหากเปรียบเทียบระหว่าง 6 กับ 0 แต่จะช้าลงแต่ยังคงเลือกได้ถูกต้องหากต้องเปรียบเทียบระหว่าง 1 กับ 0

พอทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนรูปร่างของสิ่งของที่วางบนแท่น เพื่อให้แน่ใจว่าผึ้งตอบสนองต่อจำนวนตัวเลข ไม่ใช่ลักษณะสิ่งของ ผลปรากฏว่าผึ้งก็ยังสามารถเลือกจำนวนที่น้อยกว่า รวมทั้งเลือกความว่างเปล่าได้อย่างถูกต้อง

ถือเป็นการค้นพบที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง

อ้างอิง https://www.newscientist.com/article/2142884-bees-are-first-insects-shown-to-understand-the-concept-of-zero/

เรียบเรียงโดย @MrVop