ทีมงานนักมานุษยวิทยาที่วิทยาลัย Hunter ในนครนิวยอร์ค นำโดยศาสตราจารย์ Herman Pontzer (ทวิตเตอร์ @hermanpontzer) เผยแพร่ผลวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการออกกำลังกายกับการลดน้ำหนักตัว

ทึมงานเปรียบเทียบการใช้พลังงานของร่างกายในกลุ่มคนอเมริกันที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศ กับคนในอาชีพอื่นที่ต้องใช้พลังงานในแต่ละวันค่อนข้างมาก เช่นกลุ่มในในแอฟฟริกา ซึ่งใช้ชีวิตในสไตล์กลางแจ้ง วิ่งไปวิ่งมาตลอดทั้งวัน ซึ่งก็แน่นอน ร่างกายใครเคลื่อนไหวมาก ย่อมต้องใช้พลังงานมาก และน่าจะเผาผลาญพลังงานมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสามารถวัดค่าจากปริมาณของคาร์บอนได้ออกไซค์ที่ผลิตออกมาได้

ผลการวิจัยปรากฏว่า การออกกำลังกายจากการเคลื่อนไหวร่างกายของคนในกลุ่มตัวอย่างเทียบทุกอาชีพ ไม่ว่าจะมากแค่ไหน ไม่ทำให้การเผาผลาญแคลอรี่เปลี่ยนแปลงไปมากจากคนที่มีกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติ

นั่นคืออัตราการเผาผลาญพลังงานของคนที่ออกกำลังอย่างหนัก ไม่ได้มากไปกว่าคนที่ออกกำลังกายพื้นฐานเช่นเดินไปทำงาน ใช้ลิฟต์แทนบันไดชั้น 2 ชั้นเลย

ศาสตราจารย์ Herman Pontzer อธิบายว่า ร่างกายมนุษย์จะพยายามปรับระดับการใช้พลังงาน หรือการเผาผลาญแคลอรี่ ให้เข้ากับสไตล์ชีวิตของคนๆนั้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้น การออกำลังมากๆจึงแทบไม่มีผลกับการลดลงของน้ำหนักตัว

อย่างไรก็ตาม นักมานุษยวิทยาผู้นี้เตือนว่า การออกกำลังกายง่ายๆ ทำให้หัวใจ ปอดและสมองทำงานได้ดีในขณะที่เรามีอายุมากขึ้น จึงควรทำไม่ควรประมาท ส่วนการออกกำลังกายมากๆหวังจะลดน้ำหนักตัวให้มากตามนั้น ในความเป็นจริงไม่ได้ทำให้ลดน้ำหนักตัวลงได้มากตามที่หวัง

อ้างอิง http://edition.cnn.com/2016/01/28/health/weight-loss-exercise-plateau/
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)01577-8
เรียบเรียงโดย @MrVop