สถาบัน IRI อัพเดทสภาพเอลนีโญฉบับลงวันที่ 14 ม.ค.58

ผลการพยากรณ์แบบหลากตัวแปรล่าสุดจากสถาบัน international research institute for climate and society หรือ IRI  โดยใช้ค่าความร้อนจากผิวทะเล (SST) บริเวณ NINO3.4 ได้ผลว่า

สภาพเอลนีโญยังคงอยู่ต่อไปใน 3 เดือนแรกของปี 2016 นี้ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย หลังจากต้นเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่สภาพเป็นกลางหรือนูทรัล (Neutral) ต่อไปอีกอย่างน้อย 4 เดือน โดยยังไม่มีการเปลี่ยนเข้าสู่สภาพลานีญาหรือสภาพฝนชุกในครึ่งปีแรกอย่างแน่นอน นั่นทำให้สภาพความแล้งในไทยยังคงอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง เพราะไม่ใช่สภาพเอลนีโญอ่อนแรงเข้าสภาพนูทรัลแล้วฝนจะตกทันที อาจต้องมีแผนสำรองรับมือความแล้งไปอีกระยะอย่างน้อย 2 เดือนเพื่อความไม่ประมาท

IRI-20150114

การคาดการณ์สภาพเอลนีโญล่าสุดปีนี้ของ IRI ตรงกับของ CPC ที่บริหารโดย NOAA ตามเอกสารฉบับนี้ 
เรียบเรียงโดย @MrVop