ผลการพยากรณ์แบบหลากตัวแปรล่าสุดจากสถาบัน international research institute for climate and society หรือ IRI โดยใช้ค่าความร้อนจากผิวทะเล (SST) บริเวณ NINO3.4 ได้ผลว่า

สภาพเอลนีโญยังรุนแงต่อเนื่องไปจนเดือนเมษายน โดยยังมีโอกาสสูงถึง 77% เทียบกับ 71% จากการประเมินรอบที่แล้ว (11 ก.พ.) จากนั้นจึงเริ่มอ่อนกำลังลงในเดือนพฤษภาคม และหลังจากต้นเดือนมิถุนายน มีโอากาสจะเข้าสู่สภาพเป็นกลางหรือนูทรัล (Neutral) สูงถึง 80% และสภาพนูทรัลจะเกิดไปถึงสิงหาคม และจะเริ่มแปรสภาพเข้าลานีญาควบคู่กับนูทรัลในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป นั่นแปลว่าในครึ่งปีแรกสภาพความแล้งในไทยยังคงอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง แต่หลังจากกันยายนไปแล้ว มีโอกาสที่จะเกิดสภาพลานีญาขึ้นได้สูง นั่นหมายถึงหว่าจะมีฝนตกอาจต้องรอถึงไตรมาสสุดท้ายของปี ลักษณะแบบนี้จึงยังคงต้องเตรียมรับมือภัยแล้งให้พร้อม เมืองใหญ่ต้องดูแลเรื่องน้ำประปาซึ่งจะมีผลจากการที่น้ำจืดน้อยไม่อาจต้านการรุกคืบของน้่ำทะเลได้

IRIFebquicklook