ผลการพยากรณ์แบบหลากตัวแปรล่าสุดจากสถาบัน international research institute for climate and society หรือ IRI โดยใช้ค่าความร้อนจากผิวทะเล (SST) บริเวณ NINO3.4 ได้ผลว่า

สภาพเอลนีโญยังคงอยู่ต่อไปใน 3-4 เดือนแรกของปี 2016 นี้ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย หลังจากต้นเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่สภาพเป็นกลางหรือนูทรัล (Neutral) ต่อไปอีกอย่างน้อย 3-4 เดือน และจะเริ่มแปรสภาพเข้าลานีญาควบคู่กับนูทรัลในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป นั่นแปลว่าในครึ่งปีแรกสภาพความแล้งในไทยยังคงอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง แต่หลังจากกันยายนไปแล้ว สภาพจะกลับเป็นปกติไปนานราว 4 เดือน อาจมีโอกาสให้เขื่อนได้สะสมน้ำสำหรับปีต่อไปได้บ้าง สภาพลานีญาหรือฝนชุกอาจเกิดได้ก็ต้องช่วงกันยายนไปแล้วแม้จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นจากการประเมินครั้งที่แล้ว  ลักษณะแบบนี้จึงยังคงต้องเตรียมรับมือภัยแล้งให้พร้อม เมืองใหญ่ต้องดูแลเรื่องน้ำประปา ภาคเกษตรน่าจะเสียหายมากเนื่องจากการเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดที่ใช้น้ำน้อยก็ไม่ใช่จะมีตลาดมารองรับได้เลย
IRI-20160211_cr