ผลการพยากรณ์แบบหลากตัวแปรล่าสุดจากสถาบัน international research institute for climate and society หรือ IRI  โดยใช้ค่าความร้อนจากผิวทะเล (SST) บริเวณ NINO3.4 ได้ผลว่า

สภาพเอลนีโญยังคงอยู่ต่อไปใน 3 เดือนแรกของปี 2016 นี้ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย หลังจากต้นเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่สภาพเป็นกลางหรือนูทรัล (Neutral) ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 เดือน และจะเริ่มแปรสภาพเข้าลานีญาควบคู่กับนูทรัลในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป นั่นแปลว่าในครึ่งปีแรกสภาพความแล้งในไทยยังคงอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง แต่หลังจากสิงหาคมไปแล้ว อาจมีโอกาสให้เขื่อนได้สะสมน้ำสำหรับปีต่อไป อย่างไรก็ตาม ตามธรรมชาตินั้น ไม่ใช่สภาพเอลนีโญอ่อนแรงเข้าสภาพนูทรัลแล้วฝนจะตกทันที อาจต้องมีแผนสำรองรับมือความแล้งไปอีกระยะอย่างน้อย 2 เดือนเพื่อความไม่ประมาทQlookMidjan-2016