ต้อนรับปีใหม่กับ “ซุปเปอร์มูน” คืนนี้ และคืนพรุ่งนี้

ช่วง 2 เดือนติดกันคือธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 นั้นเป็นช่วงที่แสนพิเศษของดวงจันทร์ กล่าวคือมีซุปเปอร์มูนเกิดติดกัน 3 ครั้ง นั่นคือวันขึ้น 15 ค่ำหรือวันเพ็ญทั้ง 3 ครั้งดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกกว่าเดือนอื่นของปี

SUpermoonCalendar

ใน 3 ครั้งของซุปเปอร์มูน ครั้งที่อยู่ตรงกลางดวงจันทร์จะใกล้และสว่างสุด (แถบสีเหลืองในภาพกลาง) ซึ่งรอบนี้ ดวงจันทร์จะเต็มดวง 100% เวลา 09:24 เช้าวันที่ 2 มกราคม 2561 ตามเวลาไทย ส่วนเวลาที่ดวงจันทร์เคลื่อนเข้าใกล้โลกที่สุดคือ 04:56 เช้าวันที่ 2 มกราคม 2561 ตามเวลาไทย

นั่นหมายถึงดวงจันทร์จะเพ็ญ 100% ช่วงกลางวันของไทยทำให้เราไม่ได้เห็นช่วงสว่างสุด ณ เวลานั้น แต่ไม่เป็นไร ดวงจันทร์จะเริ่มสว่างจัดและดวงโตตั้งแต่คืนวันนี้ ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำครั้งแรกของเดือนมกราคมนี้ และสว่างจัดรวมทั้งดวงโตไปจนถึงคืนพรุ่งนี้คือ 2 มกราคม โดยเฉพาะเวลา 04:56 ตอนเช้ามืดวันที่ 2 ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุด

สังเกตคำว่า ขึ้น 15 ค่ำครั้งแรก ที่กล่าวไปในย่อหน้าก่อน เนื่องจากเดือนมกราคม 2561 นี้เป็นเดือนทวิเพ็ญ คือจะมีจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำอีกครั้งในเดือนเดียวกัน นั่นคือคืนวันที่ 31 มกราคม ซึ่งปรากฏการณ์นี้ ฝรั่งเรียกว่า Blue moon

*และที่พิเศษยิ่ง* คือคืนวัน Blue moon จันทร์เพ็ญ 31 มกราคมนั้น จะเกิด “จันทรุปราคาเต็มดวง” มองเห็นได้ในไทยด้วย

นับเป็นความพิเศษจริงๆ

เรียบเรียงโดย @MrVop