ปี 60 เป็นปีนูทรัล หรือสภาพที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล และจากที่มีทีท่าว่าปี 61 จะเข้าเอลนีโญ ล่าสุดสภาพเอลนีโญลดลงแล้ว

กลุ่มน้ำทะเลอุ่นกว่าปกติปบริเวณพื้นที่ Nino 3 และ 4 ทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มอ่อนตัวลง เมื่อบริเวณนั้นน้ำเริ่มเย็นขึ้นโอกาสการเกิดเอลนีโญก็ลดลง จากการประมาณการของหลายหน่วยงานว่าปี 2561 จะกลับไปเกิดเอลนีโญนั้น ล่าสุดการพยากรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

จากกราฟด้านบน เดือนกรกฏาคมปีนี้ ฝนฟ้ายังคงตกตามปกติในไทยตามสภาพนูทรัล ขณะที่สภาพเอลนีโญหรือสภาพแล้งในไทยพยายามจะก่อตัวขึ้นแต่ไปได้สุดแค่เดือนพฤศจิกายนไม่มีโอกาสได้ส่งผล ในที่สุดรูปแบบอากาศแบบเป็นกลางหรือ นูทรัล ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อไปในปี 2561 ฝนในไทยยังคงตกแต่ไม่ได้มากเกินไปเหมือนสภาพเอลนีญาเมื่อปี 53-54 หากจะเกิดน้ำท่วมก็เป็นน้ำท่วมขังระยะสั้นหรือน้ำป่าที่เกิดมาเพราะภูเขาหัวโล้นหรือการก่อสร้างที่ผิดผังเมืองขวางทางน้ำไม่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมใหญ่ เดือนตุลาคมน้ำเจ้าพระยาอาจสูงแค่ริมฝั่ง ปีนี้เป็นโอกาสที่เขื่อนและลุ่มน้ำต่างๆมีโอกาสฟื้นตัวเก็บรักษาน้ำเพื่อการเกษตร

สภาพอากาศของไทยยังต้องดูระบบ IOD หรือการไหลเวียนน้ำอุ่นในมหาสมุทรอินเดียด้วยซึ่งอาจเสริมหรือหักล้างอิทธพลของเอลนีโญลานีญาจากฝั่งแปซิฟิก นักวิเคราะห์จึ่งต้องสังเกตใส่ใจทั้งสองด้าน

เรียบเรียงโดย @MrVop