ปี 2560 จะเป็นปีนูทรัล

ผลคาดการสภาพอากาศโลกจาก IRI/CPC ระบุว่า ปีหน้า 2017 หรือ 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โลกจะหมดสภาพลานีญาที่กำลังเป็นอยู่ จะกลายเป็นปีนูทรัล หรือสภาพเป็นกลาง ตลอดต้้งแต่ต้นปีไปจนเลยช่วงกลางปี

และมีสัญญาณการเริ่มก่อตัวของเอลนีโญกลับมาอีกรอบ โดยก่อตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีและเริ่มเพิ่มความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะที่กรมอุตุประกาศการสิ้นสุดหน้าฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ต.ค.59 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า น้ำใช้การได้ในเขื่อนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2 เขื่อนคือเขื่อนภูมิพล มีปริมาณเพียง 2,979.57 ล้าน ม.³ และเขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณเพียง 3,126.01 ล้าน ม.³ ซึ่งถิอว่ายังน้อยมาก แต่เขื่อนขนาดกลางและเล็ก บางเขื่อนเกือบเต็ม

สภาพเช่นนี้ ในปี 2560 ก็ยังคงต้องระวังเรื่องภัยแล้งต่อไป ในอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมาก หรือในด้านเกษตรกรรม ต้องคอยติดตามประสานงานข้อมูลกับฝ่ายรัฐฯ แต่อาจวางแผนปรับตัวรับมือกับสภาพน้ำน้อยไว้ล่วงหน้าก็จะเป็นการดี

enso1-2016120

เรียบเรียงโดย @MrVop