ปะการังตัดต่อพันธุกรรม ตัวเลือกใหม่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศทั่วทุกบริเวณบนโลกเช่นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ำทะเลซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดใต้ท้องทะเลอย่างแนวปะการัง

ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังคือการที่ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังสูญเสียไปเนื่องจากปะการังและสาหร่ายไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายที่ชื่อว่า ซูแซนเทลลี (Zooxanthellae) ที่เป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการังซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสังเคราะห์แสงให้กับแนวปะการังแต่เมื่ออุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นสาหร่ายเหล่านั้นจะผลิตสารที่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อของปะการังแทน ทำให้ปะการังต้องขับสาหร่ายอออกมาจากเนื้อเยื่อ เมื่อสาหร่ายถูกขับออกไปจึงเหลือแต่เนื้อเยื่อใสๆ และโครงร่างสีขาวที่เป็นโครงสร้างหินปูนที่รองรับตัวปะการังอย่างที่เราเห็นกันซึ่งจะทำให้ปะการังตายลงในที่สุดเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ปะการังฟอกขาว”

อาจจะกล่าวได้ว่าในขณะนี้แนวปะการังกำลังถูกคุมคามอย่างหนักจากภัยธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องหาทางอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างปะการังเอาไว้

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ได้มีการพบว่าปะการังบางชนิดสามารถที่จะปรับตัวให้ทนต่ออุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นสูงได้ แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวของปะการังนั้นย่อมใช้เวลานานดังนั้นหากอุณหภูมิของน้ำทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกปะการังเหล่านั้นก็ไม่อาจมีชีวิตรอดต่อไปได้

ดังนั้นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการสูญพันธุ์ของปะการัง นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยให้กระบวนการปรับตัวของปะการังรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxfordประสบความสำเร็จในการตัดต่อพันธุกรรมของปะการังที่สามารถทนต่ออุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้ และพร้อมที่จะนำปะการังตัดต่อพันธุกรรมเหล่านั้นไปเพาะปลูกตามแนวปะการังใต้ท้องทะเล

นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการศึกษาสายพันธุ์ของสาหร่ายทะเลกว่า 80 สายพันธุ์เพื่อหาสายพันธุ์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลได้ เพื่อที่จะนำมาทดแทนสาหร่ายซูแซนเทลลีซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ปะการังตายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและช่วยทำหน้าที่สังเคราะห์แสงให้กับปะการัง

ซึ่งถ้าหากนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการปลูกแนวปะการังตัดต่อพันธุกรรมที่สามารถทนต่ออุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้นั้น จะสามารถช่วยให้แนวปะการังของทะเลกลับมามีจำนวนมากได้อีกครั้ง โดยการเพิ่มขึ้นของแนวปะการังนอกจากจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วนั้น ยังสามารถช่วยให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้มีพื้นที่อยู่อาศัยรวมถึงทำให้ท้องทะเลกลับมาสวยงามอีกครั้ง

ที่มา http://www.iflscience.com/plants-and-animals/we-could-be-seeding-reefs-with-hybrid-heatresistant-coral-within-just-a-few-years/
เรียบเรียงโดย Mr.Vop