ในสภาวะปกติ การอักเสบอย่างเฉียบพลับเป็นสิ่งจำเป็นต้องเกิด เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของร่ายกายเริ่มทำงานในการป้องกันการติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม การอักเสบนั้นก็ได้ทำลายเซลล์ที่ปกติของร่างกายไปด้วย ทำให้ระบบภูมิคุ้มอัตโนมัติทำงานไม่ปกติจนเกิดเป็นโรคจำพวก ไขข้ออักเสบ โรคผิวหนัง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือแม้แต่อัลไซเมอร์หรือมะเร็ง

nanoscaletro
ดังนั้นในการรักษาอาการเหล่านี้เราต้องทราบว่าเนื้อเยื่อตัวไหนกำลังเกิดการอักเสบ เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที นักวิจัยจาก สถาบันวิจัย Houston Methodist จึงได้ออกแบบอนุภาคระดับนาโนที่มีชื่อว่า leukosomes ออกมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตำแหน่งของเนื้อเยื่อที่เกิดการอักเสบได้
“ในการเพิ่มประสิทธิภาพของยาขณะเข้าสู่ร่างกายนั้น เราจะต้องทราบถึงการจัดวางตัวขององค์ประกอบในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างเม็ดเลือดขาวสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระในระบบหมุนเวียนโลหิต มันสามารถจดจำรูปแบบของเนื้อเยื่อที่ทั้งดีและร้ายได้ ดังนั้นเราจึงนำเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยออกมาและนำองค์ประกอบของมันใส่ลงใน leukosome เพื่อสร้างระบบส่งยาที่ซ่อนตัวจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ออกมา ดังนั้น กล่าวได้ว่า leukosomes เปรียบเหมือนม้าโทรจันที่สามารถเข้าไปในร่างกายได้โดยไม่ถูกตรวจจับจากภูมิคุ้มกัน” – คำให้สัมภาษณ์ของ ดร.EnnioTasciotti หัวหน้าทีมวิจัยจากสถาบันวิจัย Houston Methodist
Leukosomes สามารถที่จะระบุตำแหน่งเนื้อเยื่อที่เกิดการอักเสบได้ เนื่องจากมันมีคุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดังนั้นในการทดสอบการใช้ leukosomes เป็นตัวส่งยาเข้าสู่เนื้อเยื่อ ทีมนักวิจัยได้สร้างภาชนะสำหรับใส่ยาจากเม็ดเลือดขาวของหนู และได้เติมสารสเตียรอยด์กับยาแก้อักเสบลงไป จากนั้นนำมันใส่กลับเข้าไปในตัวของหนู ปรากฏว่า leukosomes ได้เคลื่อนที่อยู่รอบๆเซลล์เนื้อเยื่อที่อักเสบ จากนั้นมันก็ได้ปล่อยสารสเตียรอยด์ลงไปในเซลล์เนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ และผลที่ได้ออกมาคือหนูตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรง จึงนับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของทีมนักวิจัย

“การผสมผสานกันระหว่างชีวภาพกับนาโนเทคโนโลยี จะช่วยให้เราสามารถออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และไม่ยึดติดกับกฎของธรรมชาติอีกต่อไป”– ดร.EnnioTasciotti

ที่มา http://phys.org/news/2016-05-nanoscale-trojan-horses-inflammation.html
เรียบเรียงโดย @MrVop