ผลวิจัยล่าสุดโดยคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ตีพิมพ์ลงในวารสาร Science Advances ฉบับเผยแพร่ล่าสุด ระบุถึงผลจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลก นอกจากจะทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนอันเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อมนุษย์ในยุคนี้แล้ว ยังทำให้ปริมาณวิตามิน B หลายชนิดในเมล็ดข้าวอันได้แก่ วิตามิน B1, B2, B5, B9 รวมทั้งสารอาหารอื่นเช่นโปรตีนและเกลือกแร่เช่นธาตุเหล็กและสังกะสี ลดลงด้วย

มีประชากรโลกหลายพันล้านคนโดยเฉพาะที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียกินข้าวเป็นอาหารหลัก สารอาหารและวิตามินที่มาจากข้าวจะให้ประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อคนรายได้น้อยที่มักจะทานข้าวมากกว่ากับข้าวซึ่งมีราคาแพงและหาได้ยากกว่า การลดลงของปริมาณแร่ธาตุในเมล็ดข้าวย่อมส่งผลต่อคนกลุ่มนี้เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะวิตามิน B9 จะลดลงมากที่สุดถึง 30% กระทบไปถึงมารดาและทารกในครรภ์ เนื่องด้วยวิตามิน B9 หรืออีกชื่อหนึ่งคือโฟเลตเป็นสารอาหารจำเป็นที่ช่วยให้ทารกเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ

eeeeeeeeeeeee

ทีมวิจัยได้ทดลองปลูกข้าว 18 สายพันธุ์ในแปลงปลูกกลางแจ้งรูป 8 เหลี่ยมในพื้นที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ล้อมรอบด้วยท่อที่จะคอยฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปหาต้นข้าวในแปลงเพื่อให้มีปริมาณเข้มข้นถึง 568-590 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ผลปรากฏกว่าระบบเผาผลาญของพืชทำงานผิดเพี้ยน การสะสมสารอาหารจากรากลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และในเมล็ดข้่าวก็เต็มไปด้วยคาร์บอน

Graphic-CO2-Depletes-Rice-Nutrients-889x889

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกวัดเมื่อวันที่ 26 พ.ค.61 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 411.89 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หากไม่มีการเร่งแก้ไขใด ๆ ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลก มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับที่ใช้ทดลองปลูกข้าว ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษนี้  และเมื่อถึงเวลานั้น ปัญหาทางสุขภาพของคนหลายพันล้านคนจะตามมาอย่างยากที่จะแก้ไข

เครดิตภาพและบางส่วนของข้อมูล Vox.com และ inhabitat.com
เรียบเรียงโดย @MrVop