บัตรเครดิต tmb

เงินเดือน

15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-70 ปีบัตรเครดิต tmb

จุดเด่นของบัตรเครดิต tmb บัตรเครดิตทหารไทย และการสมัครใช้งานออนไลน์ 

บัตรเครดิต tmb เป็นบัตรเครดิตทหารไทย ที่จะตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องของการใช้จ่ายรวมไปถึง การใช้งานกับเรื่องธุรกรรมการเงินมากมายแบบออนไลน์ผ่านแอพ TMB Touch พร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายที่จะมาพร้อมกับการสมัครบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย ที่มีความน่าสนใจ และแนะนำว่าควรจะสมัครเก็บไว้ใช้สักใบ

แนะนำบัตรเครดิต tmb ที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกสมัคร 2566, 2023

จุดเด่นของบัตรเครดิต TMB So Smart 

 • บัตรเครดิตทหารไทย จะได้รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ของธนาคารทหารไทยสูงสุดถึง 2,000 บาทต่อรอบบัญชี
 • บริการแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุดถึง 3 เดือนกับบริการแบ่งจ่ายยอดการซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษ
 • บัตรเครดิต TMB So Smart เพียงแตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย สำหรับยอดใช้จ่ายไม่เกิน 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป
 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

จุดเด่นของการสมัครบัตรเครดิต TMB So Fast

 • จะได้รับ 1 คะแนน จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทหารไทย 10 บาท สูงสุด 20,000 คะแนนต่อรอบบัญชีบัตรเครดิต TMB
 • บัตร เครดิต ทหารไทยสามารถจะชำระเงินผ่านระบบ Contactless ที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัสเงินสด เพียงแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย สำหรับยอดใช้จ่ายไม่เกิน 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป
 • บัตรเครดิต TMB So Fast ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • สามารถแบ่งจ่ายรายเดือนได้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 เดือนหรือสูงสุดได้นานถึง 10 เดือนได้กับสินค้าทุกๆรายการ ได้ทุกร้าน ได้ทั่วโลกกับโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน 
 • คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7 ล้านบาท

จุดเด่นของการสมัครบัตรเครดิต TMB So Chill

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 % สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
 • บัตรเครดิต TMB So Chill จะได้รับดอกเบี้ยต่ำ เพียงแค่ 9.5% ต่อเดือนสำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการชำระขั้นต่ำ หรือบางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน
 • สามารถแบ่งจ่าย 0% ได้นานถึง 3 เดือนได้กับสินค้าทุกอย่าง ทุกร้าน ได้ทั่วโลกกับบริการแบ่งจ่ายรายเดือนสูงสุดนานถึง 10 เดือน
 • เบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร เครดิต ทหารไทยผ่านเครื่อง ATM ได้ทั่วโลก
 • จะได้รับอัตราพิเศษสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราพิเศษค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขาออกที่ธนาคารทีเอ็มบีได้ทุกสาขา

คุณสมบัติในการสมัครบัตรเครดิต TMB 

 • จะต้องมีเงินเดือนโอนเข้าธนาคาร และมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และจะต้องผ่านการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นข้าวของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • บัตร เครดิต ทหารไทยจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปีบริบูรณ์

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง 7,500 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 18-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-70 ปี

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่กำหนด

อายุผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 24% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี